Show translate page
Banner

Ekumenik


Församlingen Arken arbetar på olika fronter när det gäller ekumeniska kontakter och initiativ.

Aktivt arbete för Jesusmanifestationen
Vi har under några år genom vår andrepastor Linda Bergling suttit i ledningsgruppen för Jesusmanifestationen och deltagit i den årliga marsch för Jesus som anordnats i Kungsträdgården (som samlingspunkt) med utgångspunkt från en mängd olika torg. Vi har stått ansvariga för Humlegården som varit träffpunkt för många fristående församlingar representerande karismatisk väckelsekristendom. Denna ekumeniska gemenskap har gällt en samling kring Jesus, Guds Son, världens frälsare.


Nationellt nätverk för väckelsekristendom - NNVK
För några år sedan tog vi i Församlingen Arken ett initiativ att samla olika huvudledare, förkunnare och pastorer från ett brett spektrum till att utgöra en ledningsgrupp för ett nätverk som nationellt vill främja karismatisk väckelsekristendom. Genom detta nätverk vill vi särskilt måna om att föra kunskap och erfarenheter inom en mängd olika områden av det kristna livet och tjänsten vidare till efterföljande generationer av huvudledare. Arbetet sker under namnet ”Nationellt nätverk för karismatisk väckelsekristendom”(NNVK). www.nnvk.se  

Nätverket Den dubbla strömmen för församlingsledare
Ett tredje instrument för ekumenik har vänt sig till pastorer och ledare i församlingarna, till varierande tjänstegåvor och olika tjänster som är med och tar ansvar för Guds rikets utbredning. Detta nätverk har vi i församlingen kallat för ”Den dubbla strömmen” där evangelisation och helandetjänsten samverkar för att göra evangelium synligt och mottaget i landet. Detta nätverk är Församlingen Arkens eget projekt för ekumenisk samverkan och betjäning på ledarnivå.

Helandecenter som betjänar hela Norden
Den fjärde och huvudsakliga ekumeniska verksamheten sker i Arken genom själavården, inte minst på helandecentret som betjänar kristna från alla olika sammanhang. Detta sker genom samtal och förbön och rådgivning vid t ex sorg, skilsmässor, äktenskapsproblem, familjekriser, arbetslöshet och olika själsliga problem.

Utbildning och kursverksamhet
Inom dessa områden sker också utbildning för egna och andra församlingars själavårdare och ledare framför allt genom Bibelskolan Jesus helar och upprättar, men också genom kortkurser som anordnas av Helandecentret.