Show translate page
Banner

Söker du ett andligt hem?


Längtar du efter att höra samman med en församling där du kan gensvara till din kallelse? Kom och ta reda på vad Församlingen Arkens vision är - och se om du hör hemma här!

Du är inte ensam
Ingen enda av oss är kallad till att stå ensam i uppdraget att utbreda Guds rike. Det är Guds tanke att vi ska höra ihop med andra som delar vår tro. Vi utgör alla lemmar i Kristi kropp. 

Kraften i överlåtelse 
Ibland kan känslor av vilsenhet och utanförskap, ha sin förklaring i att man inte har överlåtit sig till en församling ännu. Att överlåta sig till en församling innebär en viss begränsning, men det innebär alltid en möjlighet till växt och utveckling i det personliga livet.

Med Jesus i centrum
Församlingen Arken har fått uppdraget att vara en uppenbarelseplats för Jesus. I våra gudstjänster ger vi mycket tid till att upphöja Jesus och lyssna till Guds ord.
Vi vill ge den helige Ande frihet att verka i våra liv så att vi blir förvandlade.

Helande för kropp och själ
I våra gudstjänster och för övrigt i vår verksamhet finns det möjlighet att ta emot helande och hjälp för olika personliga behov - och för alla åldrar. Vi praktiserar handpåläggning i tro på namnet Jesus och undervisningen i Guds ord ger oss tro på Guds möjligheter och lösningar.

Hela familjen
Alla medlemmar i familjen får känna sig hemma. Församlingen driver en kristen förskola och skola. Dessutom finns ett starkt och växande barn- och ungdomsarbete som präglas av samma längtan att leva för Jesus, som församlingen i övrigt.

Gemenskap i uppdraget
I Församlingen Arken tror vi att alla har något att bidra med. Det ger en härlig gemenskap att tjäna Gud tillsammans med andra. Att vara förenad kring ett gemensamt uppdrag bidrar även till man blir helad och upprättad. Träffpunkter för social gemenskap finns genom församlingens hemgrupper och i Arkens café efter gudstjänsterna. Speciella cafékvällar anordnas även flera gånger per termin.

Trygga ledare
I församlingen kommer du dessutom in under beskyddet av en herdes (pastors) ansvar för ditt liv. Du får kontinuerlig, sund undervisning som hjälper dig i vardagen. Pastorer i Församlingen Arken är Gunnar och Linda Bergling.

Du kan hitta hem i Arken!
Om du vill ha mer information om vad det innebär att bli medlem i Församlingen Arken, kan du komma på en visionsdelning. Där får du veta mer om hur församlingen är uppbyggd, dess vision och vad det innebär att vara medlem.