Show translate page
Banner

Pastors- och ledarnätverket
"Den dubbla strömmen"

Församlingen Arken har helande och upprättelse som kallelse, inte bara för individen utan även för församlingar. Vi har därför startat ett nätverk som vi kallar "Den dubbla strömmen". Nätverket riktar sig till pastorer och församlingsledare som i sina hjärtan känner en samhörighet med Arkens vision.

Visionen
Visionen är att stödja och hjälpa pastorer och ledare att kunna tjäna Gud i sin kallelse. Det är inte alltid lätt att tackla olika utmaningar. Som andlig ledare har man ofta en mycket stor press på sig från människor omkring sig. Många ledare står väldigt ensamma i sitt arbete och de har svårt att hitta andra ledare med vilka de kan dela sina tankar och utmaningar.

"Runda-bords-samtal"
Vi har önskat att ha modellen av "runda-bords-samtal" där vi kan dela våra erfarenheter inom olika områden. När vi har samlats har vi gett några inledande ord och tankar inom något område och sedan har var och en fått dela sina erfarenheter; både svårigheter och framgångar. Grunden för samtalet har varit att hålla det så öppet som möjligt. Det är inte ett forum för att övertyga varandra om sin åsikt eller att vinna en diskussion, berättar pastor Gunnar.

Nätverk som ger styrka
Vi önskar att församlingar över Norden ska bestå och inte gå under. Vi vet vilken väldigt stor insats som har krävts för att starta en församling, därför är det nödvändigt och absolut värt besväret att försöka hjälpa församlingar i kris, innan de går under. Det är stöd och gemenskap som många gånger saknas. Ledare som handlar i en personlig kris eller där det uppstår problem i församlingen vet ofta inte vart de ska kunna vända sig. Vi vill att det här nätverket ska styrka ledare och skapa kontaktytor där man kan hjälpa varandra.

Församlingar saknar pastorer
Församlingen Arken har helande och upprättelse som kallelse, inte bara för individen utan även för församlingar. Vi har sett att stora delar av landet har "vita fläckar" där församlingar helt och hållet saknas eller där pastorer saknas i församlingarna. Vi tror att det är viktigt att människor har en församling nära sin hemort, det är olyckligt när mindre församlingar läggs ner och medlemmarna måste åka många mil för att komma till en församling.

En dubbel ström
Vi har formulerat en grund för vad vi vill att nätverket ska ha som utgångspunkt. Jesu lära, liv och tjänst är centralt i nätverket liksom en öppenhet för Andens liv och närvaro.

Vi strävar efter en dubbel ström där: 

                       Mission/Evangelisation och helandetjänsten möts 
              där Ordet och Anden förenas med kärleksrelationen till Jesus 
                       och barmhärtighet till människor kombineras 
                         med ett radikalt och expanderande arbete.

Öppenhet i kris
I Arken tror vi på öppenhet och genomskinlighet. Vi tror inte att man bara skall bita samman och låtsas som att det inte finns något problem. I vårt helandearbete har vi hjälpt många pastorer och ledare som varit på väg att gå under. Problemen har till slut blivit för stora och de har gett upp. Det vi önskar är att kunna komma in i ett tidigare skede så att vi kan hjälpa till att komma igenom svårigheterna. Nätverket "Den dubbla strömmen” skall vara ett forum för stöd och hjälp till ledare och pastorer. En cirkusartist skulle aldrig riskera livet utan att ha ett nät som fångar upp honom om han faller.

Byggt på relationer
Som pastor eller ledare har du möjlighet att gå med i nätverket. Genom nätverket får du stöd av andra pastorer och blir berikad genom andras erfarenheter. Nätverket är byggt på relationer och är inte av organisatoriskt slag. Det innebär att du kan vara med utan att du för den skull måste lämna andra kyrkor/samfund/nätverk.

Genom nätverket får du möjlighet att:

• Delta i "runda-bords-samtal" där vi samtalar om församlingsliv, ekonomi, konflikthantering, personal-frågor, personliga kriser och kriser i församlingen, trender, andliga erfarenheter, lärofrågor m m.
• Få stöd och vidareutbildning inom olika områden.

• Bli inbjuden till seminarier och konferenser som kan hjälpa dig och dina medarbetare.

Utmaningen att bevaras levande
En av de största utmaningar som pastorer ställs inför är dessutom att hela tiden hålla sig levande och öppen så att man kan fortsätta att utvecklas på det personliga planet, i det andliga livet men också i tjänsten. Det finns en tendens att pastorer tidvis lever i olika trender, men utmaningen är att bygga något som blir bestående, säger pastor Linda.

Kontakta Karina Stenberg karina.stenberg@arken.org för mer information, se datum för nästa nätverksträff.
Läs mer om nätverket Den dubbla strömmen.


Korslänk till Pastorns ord