Show translate page
Banner

Vår trosåskådning


Församlingen Arken är en bibeltroende församling med rötter djupt rotade i den klassiska kristna trosbekännelsen.

 • Vi tror att Jesus är världens Frälsare. Vi tror att alla människor kan bli frälsta och få leva ett rikt liv som Jesu efterföljare. Du som bekänner Jesus som Herre och Frälsare är välkommen att bli medlem i Arken.

 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. 

 • Vi tror på Bibeln som Guds ofelbara Ord. 

 • Vi tror på en enda Gud, treenig och av evighet, Fadern, Sonen och den helige Ande. 

 • Vi tror att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. 

 • Vi tror på Jesus Kristi ställföreträdande död och uppståndelse till försoning för alla människor i och genom Hans blod. 

 • Vi tror att alla människor måste födas på nytt. 

 • Vi tror att var och en som tror på frälsaren Jesus Kristus måste låta döpa sig i vatten.

 • Vi tror att dopet i den helige Ande är en gåva till alla troende och ger kraft till kristet liv och tjänst. 

 • Vi tror att det kristna livet är ett liv i lydnad för Guds ord i Jesu efterföljd. 

 • Vi tror att Jesus är den enda vägen till Gud. 

 • Vi tror att Jesu försoningsdöd ger syndernas förlåtelse, befrielse, helande från fysiska och psykiska sjukdomar, upprättelse av personligheten. 

 • Vi bekänner med den apostoliska trosbekännelsens ord:
  • "Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare 
  • Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. 
  • Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig Kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.”