Show translate page
Banner

Vårdbolaget Hälsolövet AB


Församlingen Arken har startat ett kristet vårdbolag som heter Hälsolövet. Hälsolövet är en hjälp till kristna att få det kristna hälsoalternativet godkänt hos Försäkringskassan/landsting/övriga. I dagsläget godkänner myndigheterna att patienterna remitteras till behandlingar som har sina rötter i österländska religioner - men inte till en församling som arbetar med den kristna helandetjänsten. Detta vill vi ändra på.

Läs mer på Hälsolövets egen hemsida: www.halsolovet.se