Show translate page
Banner
Att hålla ihop saker ger oss ett sammanhang. I Predikaren står det: ”Det är bäst att du håller fast vid det ena utan att ändå släppa det andra (Pred 7:19)”. Dessa ord är visdomsord av konung Salomo som levde för flera tusen år sedan. Men hur svårt är inte det för människor att klara av detta.

De misstag som gjorts i kyrkohistorien verkar vi inte vilja lära av, utan vi gör dem på nytt. När något nytt kommer från Gud, så släpper vi omedelbart allt vi lärt oss och får börja om från början. Detta beteende gör att vi inte utvecklas och mognar och växer upp till det som är vår bestämmelse som kristna: Jesus Kristi fullhet. Fullmognad, så att vi både kan ge utrymme för honom; hans person och vilja - och samtidigt se till att hans gärningar blir gjorda i den här världen.

Evangelisation och helande och omsorgstjänst måste kunna vandra sida vid sida. De är inte varandras motsatser eller fiender, de är komna ur samma källa i Guds hjärta.

Det går att ha kärlek och barmhärtigheten till individen och samtidigt ha en ett expanderande och utåtriktad arbete. Man behöver inte förlora det ena för att också sträcka sig efter det andra. I Hesekiel kap 47 talar profeten om den dubbla strömmen. Var än den går fram blir det liv, sundhet, växt och läkedom. Där evangelisation och helandetjänsten går fram som en dubbel ström blir det liv!

Ensidigheten och begränsningen hindrar Guds fullhet och rikedom att flöda. Paulus säger i Bibeln: allt tillhör er. Detta är ord till kristna som gör Guds välsignelser till konfliktämnen och strider över läror och tjänstegåvor. "Vem är bäst och vem är främst?"

Gud vill att vi skall få del i många olika saker. Han vill att vi skall få del i hans fullhet. Vi behöver vidga våra hjärtan så att vi kan tänka större, högre och mera som Gud. Han vägar är inte våra vägar och hans tankar inte våra tankar. Håll fast vid det du har lärt dig och lär dig mer. Våga ta in nya saker utan att förlora det du redan fått erfarenhet inom.

Våga se att Guds kärlek både kan sträcka sig till individen och till de stora skarorna, och att evangelisation utan helandetjänst vore som att servera mat utan dryck. Alltför stor fokusering på de redan kristna skulle förvandla oss till en unken och stinkande pöl. Att kärleksfull och varm församlingsgemenskap går att kombinera med en öppenhet för dem som ännu inte känner Jesus. Salomo säger: Ty den som fruktar Gud finner en väg ur allt detta. Vi skall som Salomo säger, ”vända våra hjärtan till Gud till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. (Pred 7:26).
Korslänk till Pastorns ord