Show translate page
Banner

Givande


Största delen av Församlingen Arkens verksamhet bärs av ideella gåvor. Genom att medlemmar och besökande gäster inspireras att vara med och ge gåvor, stora eller små, kan församlingen utföra sitt uppdrag och vision att hjälpa människor på många olika sätt. I församlingen praktiseras givande i form av tionde och andra gåvor. Allt givande är alltid frivilligt och sker ofta anonymt.
Betalningsmedel
På Arken finns även möjlighet att ge kollekt med kontokort; via betalstation eller gåvomat.
Vi tillämpar även så kallade troslöften, vilket innebär att du kan fylla i ett vanligt inbetalningskort där du behåller originalet och lägger kopian i kollekten. Du betalar in din gåva så snart du kan eller i samband med nästa månads slut. Vi ser på dessa troslöften som kontanter.