Show translate page
Banner

Sjöhamra gård - till glädje för många

Sjöhamra gård används idag för retreater och kommer att användas till flera olika ändamål. Det kommer bland annat att vara ett HVB-hem (främst den äldre delen av huset) och bli till glädje för många. Läs mer om HVB-hemmet på www.halsolovet.se.

Gården ligger i naturskönt område i Åkersberga. Sjöhamra kommer att vara en lägergård för församlings-, barn- och ungdomsläger, seminarier och rekreation. Retreater hålls idag med Jesus i centrum.

Övervåningen i nyare delen håller på att byggas färdig och för närvarande iordningställs flera övernattningsrum. Många rum på nedervåningen är klara. Värme och ventilation ska byggas ut, och ett nytt kök är monterat på nedervåningen.

Vi vill bygga gården färdig så att platsen kan bli en välsignelse både för enskilda, församlingsevenemang och kursverksamheter.