Show translate page
Banner

Undervisning av pastor Gunnar Bergling


Här nedan kan du läsa några av de artiklar och intervjuer som har publicerats med pastor Gunnar Berglings undervisning. Klicka på länkarna för att läsa.

Gunnar Bergling är pastor i Församlingen Arken i Kungs­ängen. Med stor kunnighet och med både allvar och humor inspirerar han Guds folk att praktisera Guds Ord i livet och vardagen. Gunnars önskan är att församlingen skall utrustas för tjänst, att gåvor nedlagda av Gud i människors liv skall få utvecklas och att varje människa, man och kvinna, ska ge sitt gensvar till Guds plan för sina liv.

Principer för församlingsbygge

18 jun, 2012
Församlingen är och har alltid varit en hjärtesak för mig. Den är menad att vara en verklig välsignelse för alla oss troende, en plats av gemenskap, växt och mognad som ska hjälpa oss att utbreda Guds rike tillsammans. Här får du ett smakprov...

Läs mer

Att leva det kristna livet

 • Om det naturliga känns onaturligt

 • I Kristus Jesus är du skapad till goda gärningar

 • Hungra efter Gud

 • Trygghet och vila i Gud

 • Rättfärdigheten och identiteten del 1

 • Rättfärdigheten och identiteten del 2

 • Rättfärdigheten och identiteten del 4

 • Rättfärdigheten och identiteten del 3

 • Rättfärdigheten och identiteten del 5

Äktenskap och relationer

 • Ömsesidigt beroende i äktenskapet

 • Vem bestämmer?

.
Korslänk till Pastorns ord