Show translate page
Banner

Kalla Arkens talare


1. Kort-besöks-team/sommarteam - "gratis provsmak"
Arken vill välsigna genom att skicka ut team för att besöka ett antal olika församlingar, inom ett geografiskt område. Det utgår inget arvode för talaren eller teamet, men vi önskar att få tala för och ta upp en kollekt i mötet för att täcka de direkta omkostnaderna för teamet. Teamen består av en tränad talare och ett förbönsteam. Detta blir som ett "smaka på"-tillfälle, där man får del av undervisning och förbön i helandesmörjelsen. Vid dessa tillfällen ges även grundläggande information om vad Församlingen Arken kan erbjuda och den verksamhet som vi bedriver.

2. Återbesök
Vi erbjuder också möjligheten att få ett återbesök från någon av våra talare. Vi har besökt väldigt många församlingar med ett enskilt möte. Många av dessa församlingarna önskar att lära känna Arken bättre och önskar att vi skall komma för en helg. Vid ett återbesök så kommer vi och har fyra möten under en helg. Vi startar på fredag kväll, två möten på lördag och ett förmiddagsmöte på söndag. I dessa möten undervisar vi om helande och betjänar folket. Vi erbjuder församlingarna att vi själva står i tro för ekonomin för helgen. För att kunna göra detta önskar vi att få tre av fyra kollekter under helgen till att täcka resekostnader och arvode för talaren. Församlingen vi besöker står ansvarig för att annonsera och bjuda in folk.

3. Kallelser
Nästa möjlighet är att man kallar en av Arkens talare, för ett lite längre och mer djupgående samarbete (en helg eller liknande). På detta sätt kan man dra mer nytta av tjänsten. Man kan även, beroende på vad man önskar bli betjänad med, välja talare och typ av gåvor. I detta fall står den kallande församlingen för resekostnader, uppehälle, boende och arvode för talaren. För det mesta följer ett förbönsteam med vid sådana tillfällen.

4. Jesus Helar och Upprättar-konferenser
Jesus Helar och Upprättar-konferensen (JHU) är ett koncept som Församlingen Arken utarbetat för att få maximal effekt i betjäningen av församlingar och individer. Detta erbjuder vi till församlingar som önskar att tillsammans med oss arrangera något för hela orten. Ofta så går flera församlingar ihop för att arrangera en JHU konferens.

För mer information och förfrågningar kontakta info@arken.org