Show translate page
Banner

Hemgrupper


Församlingen är för närvarande indelad i cirka 20 hemgrupper. Alla församlingsmedlemmar tillhör en hemgrupp. Det är den lilla gemenskapen i den stora församlingen.

Vi träffas i olika hem en gång i veckan för att lovsjunga Jesus, dela Ordet genom att samtala om söndagens predikan, be för varandra och församlingen samt för att ha en social gemenskap. Det är en plats där du kan utvecklas både andligt och personligt.