Show translate page
Banner

Församlingsbön


Måndagar kl 19.00 (en gång i månaden)
En gång i månaden samlas församlingens alla  medlemmar (även associativa) till gemensam bön för aktuella böneämnen.

Kvällen inleds med enkel gemenskap (smörgås med kaffe eller thé) för den som kan och vill kl 18.00.

Från kl 18.45 ges aktuell information om församlingen.

19.00 Församlingsbönen startar (pågår ca 1 timme).

Se aktuella datum.