Show translate page
Banner

Mötestider


Varje vecka möts vi till gudstjänst och möten. Återkommande dagar och tider är:

Söndagar kl 10.30    Äntligen Söndag! - församlingens huvudsakliga 
                                   gudstjänst där alla åldrar träffas

Tisdagar kl 14.00      Helandecentrets undervisning

Onsdagar kl 19.00     Kvällsmöte med undervisning, lovsång och förbön

Torsdagar kl 14.00    Helandecentrets undervisning

Vissa kortare uppehåll för Helandecentrets undervisning förekommer i samband med helger och vissa perioder under sommaren.