Show translate page
Banner

Trosproklamation


Vi, Församlingen Arken, står för den dubbla strömmen (enligt Hes 47:9-12, Upp 22:2) som i sin förening ger liv åt allt där den flyter fram.

Mission/Evangelisation och Helandetjänsten möts där.
Ordet och Anden förenas med kärleksrelationen till Jesus
och barmhärtighet mot människor
kombineras med ett radikalt och expanderande arbete.

Sida vid sida rinner den från Guds tron genom vår kallelse och vårt uppdrag.

Var med, kom och stöd, bed och ge.

Herren har talat till oss om vikten av att tydliggöra och gensvara till den dubbla strömmen. Detta är bara ytterligare ett sätt för oss att uttrycka vårt gensvar till visionen (Hes 34).

Vi på Arken tror att det kristna livet måste utgå från en personlig Jesusrelation.
Vi tror också att allt som ska ha något bestående värde och hållbarhet behöver ske i och genom Jesus.

Vi tror att Jesu seger på Golgata, Hans död och uppståndelse för oss alla, är och förblir den avgörande händelsen för Gudsriket på jorden och för den enskilde kristnes liv.

Vi tror att allting är möjligt för den som tror detta och att ingenting är omöjligt för vår Gud.

Vi tror därför att det inte finns några hopplösa fall, utan på sin höjd illa medfarna människor som har rätt till hopp om en framtid - också för dem genom tron på Jesus.

Vi tror att Herren Jesus har kallat oss att tjäna Honom såväl lokalt som ut över hela världen. Alla kan inte göra allt och behöver det inte heller, men alla kan göra något med Herrens hjälp och drivna av kärlek till Jesus.
KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ!!!