Show translate page
Banner

En möjlighet att stötta Arkens arbete

Församlingen Arken har en tjänst att betjäna människor och församlingar runt om i världen med helande och upprättelse. Genom att vara partner får du möjlighet att stötta oss i arbetet med att sprida budskapet om Jesus så att fler blir frälsta, helade och upprättade. Läs mer...

Pastorskonferens

I april 2015 samlade Linda Berling 1000 pastorer från hela Filippinerna i Cebu i den årliga pastorskonferensen. Många uttryckte att de stod i svåra utmaningar i sina arbeten. Under konferensen fick de ny styrka och bra andliga redskap genom Lindas undervisning. Konferensen avslutades med förnyad överlåtelse till Herren att fullborda verket. Alla pastorer fick boken Från vision till verklighet på engelska, skriven av Linda Bergling.

De nya toaletterna är klara

​På Arken har vi startat projektet Bygga klart. Projektet inkluderar toaletterna, läktarna, ljussättning och hörselslinga. I stort sett är projektet Bygga klart färdigt. De nya toaletterna är vi väldigt stolta över och vi är glada för att vi fått ny beslysning i stora salen. Kom och besök oss så får du se hur fint det blivit. Välkommen! 

HVB-hemmet har fått tillstånd
Äntligen har vi fått ja på vår ansökan till Socialstyrelsen och vi har fått ok för att driva ett HVB-hem på Sjöhamra gård. Vi tackar Gud och vi tackar dig för dina böner.

Sjöhamra söker tillstånd

I höstas tog vi initiativet att starta ett HVB-hem på Sjöhamra. Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi fått i bön och ekonomiskt. Trots stor uthållighet både i bön och arbete hade vi svårt att finansiera hemmet. Vi har därför återigen lämnat in en ansöka till Socialstyrelsen för att bli godkända som HVB-hem och kunna få bidrag för verksamheten, samt kunna anställa personal. Det är mycket svårt att driva ett HVB-hem på ideell basis. I nuläget har vi inga boende på hemmet. Stå med oss i bön för att Socialstyrelsen ska ge oss ett ja. Det är många som önskar ett kristet boende. Bilden är från församlingens arbetsdag på Sjöhamra i våras.

Internationell Pastorskonferens

I april förra året predikade Pastor Linda i en pastorskonferens för cirka 1000 pastorer från hela Filippinerna.
– Det är viktigt att ledare får möta Guds helandekraft för att sedan åka ut till öarna och sina församlingar där. Många vittnade om in-gripanden från Gud till själ och kropp, berättar pastor Linda.
Konferensen slutade med att det kom en våg av glädje och att de 1000 pastorerna dansade i anden. Du som är ArkenPartner var med och gjorde detta möjligt.

Nya redigeringsdatorer till TV 
Det är många som älskar Arkens TV-program och kanske du är en av dem.
Vi har fått härligt gensvar när vi samlat in pengar till ny TV- utrustning och många av våra partners ger just till TV. Vi har därför kunnat köpa in både nya filmkameror och nya redigerings-datorer. TV ger en enorm möjlighet att nå ut över hela världen och välsigna människor. Tack för att du gör detta möjligt.
 
Bli en Arken Partner
Få Arkens nyhetsbrev gratis