Show translate page
Banner

Dop i Församlingen Arken


Jesu ord om dopet
I Församlingen Arken döper vi människor utifrån Jesu befallning i Matt 28:18-20:
"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla *allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut."
En offentlig bekännelse
Människor som har bestämt sig för att följa Jesus i lärjungaskap döps utifrån sin personliga tro och bekännelse. Dopet är en offentlig handling. Vid dopet tillkännager den som ska döpas, sin personliga tro på Jesus och sin vilja att följa honom resten av sitt liv. Symboliskt sett begraver man den gamla människan, för att uppstå tillsammans med Jesus.
I Församlingen Arken tillämpar vi inte barndop. Läs mer om barnvälsignelse.

Anmälan för dop
Om du vill låta döpa dig kan du kontakta Arkens reception 08-588 840 00. Där får du besked om när nästa tillfälle för dop är inplanerat. Inför dopet, före gudstjänsten samma dag, får du del av en dopundervisning så att du förstår vad dopet har för betydelse för ditt liv (obligatoriskt inför dopet). Tid och plats meddelas när du anmäler dig. Välkommen att höra av dig!