Show translate page
Banner

Barnvälsignelse


"Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sade till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana. Amen säger jag er: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen och lade händerna på dem och välsignade dem." Mark 10:13-16

I enlighet med dessa ord låter vi föräldrar bära fram sina barn för att välsigna dem mitt i församlingsgemenskapen.

Välsignelsestund
Det är en högtidsstund för både familj och församling där vi får glädjas åt barnet. Församlingen får gemensamt vara med och be för barnet, dess föräldrar och eventuella syskon. Pastor eller annan utsedd ledare välsignar barnet under handpåläggning och bön. Ofta kommer profetiska ord och uppmuntran inför framtiden, som barnet senare kan få del av och själv ta emot Jesus i sitt hjärta. Bön även för föräldrarna i deras roll som uppfostrare och vägledare av barnet.

Att följa Jesus i lärjungaskap
I Församlingen Arken tillämpar vi inte barndop. Människor som har bestämt sig för att följa Jesus i lärjungaskap döps utifrån sin personliga tro och bekännelse. Dopet är en offentlig handling. Vid dopet tillkännager den som ska döpas, sin personliga tro på Jesus och sin vilja att följa honom resten av sitt liv. Läs mer om dop.