Show translate page
Banner


Förskolan Växthuset - en trygg plats att växaFör dig som vill att ditt barn ska gå på en förskola med tydlig kristen profil, är Förskolan Växthuset en fantastisk möjlighet! Vi är Församlingen Arkens förskola med tre avdelningar för barn i åldern 1-5 år; Kärleken, Glädjen och Friden.

Samarbete förskola/skola sker med Kungsskolan, som är Församlingen Arken Bibelcenters Låg– och mellanstadieskola och fritidshem. Fritidshemmet Kungsgården är tillgängligt för barn mellan 7 – 11 år. Skolan ligger i samma fastighet som Förskolan Växthuset.

Vi arbetar för att barnen ska kunna fortsätta sin utveckling och sitt lärande till positiva och självständiga människor. Detta genom temaarbete med inriktning: jag-känsla, gruppkänsla, social, motorisk såväl som intellektuell utveckling. Vi arbetar också för att hjälpa barnen fram till en personlig relation med Jesus.

Förskoleåldern är den tid då människans utvecklingsförmåga är som störst. Förutom sin vetgirighet, förmåga att ta in fakta och kunskaper, kännetecknas barnet 2 – 7 år av sitt behov av ordning och reda och fasta rutiner. Vi hjälper barnen genom den anpassade miljön och genom regelbunden daglig rutin.

Förskolan Växthuset ligger centralt placerad vid Tibble Torg i Kungsängen.