Show translate page
Banner

Anita Björks resetjänst.

Anita Björk är huvudansvarig för  helandetjänsten i församlingen Arken.

Anita  undervisar om helande, upprättelse och befrielse och hur man enkelt kan flöda med den Helige Ande.

Anita kan besöka din församling

Du kan kalla Anita till din församling för att undervisa och betjäna inom biblisk själavård och förbön.  Här finns några förslag på olika alternativ:

a) Ett möte/möten med undervisning och betjäning inom bibliskt helande. 

b) Helandedagar: Helandedagar är 2,5 dagars betjäningstillfälle med förbön och undervisning inom själens och kroppen helande.

b) En utbildning inom den bibliska själavården.
.

Vad är biblisk själavård?

Den bibliska själavården har sin grund i

* Jesus försoningsverk
* Bibelordet
* Den Helige Andens nådegåvor.
,

Vem är Anita Björk?

Anita har arbetat med helande-och förbönstjänsten i församlingen Arken i närmare trettio år. I sitt dagliga arbete leder hon Arkens Helandecenter där vi erbjuder hjälp med samtal och bön samt Helandedagar som arrangeras regelbundet varje månad.

 

Anita är också en av bibellärarna i Arkens bibelskola Jesus Helar och Upprättar. Hon älskar att undervisa om helande på bibelskolan.

 - Det är fantastiskt att se de nya bibelskoleeleverna på hösten när de får undervisning om själens helande. De får komma in i ett förbönssamtal och tömma ut allt skräp. Allt det som fienden har orsakat, vad människor orsakat genom ord och handlingar, får de tömma ut hos Jesus. Sen får vi be om själens helande för dem, arbeta igenom i bön, och följa med dem in i den smärtan. Vi får lyfta ur smärtor, sorg och det som blivit skadat. Vi ber sen om helande och nytt liv. Vi är så medvetna om att det är Jesus som gör det och att det är han som möter eleverna. Det är en frukt av Golgata kors. Man blir så lycklig sedan när man läser deras vittnesbörd, säger Anita


Tillsammans med sin man är hon en av de äldste i församlingen och har en herdetjänst vid pastorernas Gunnar och Lindas sida.

 

Anitas förkunnelse präglas starkt av Guds kärlek och nåd. Anita utbildar förebedjare och är en mycket duktig handledare.


Under fritiden umgås Anita med sin familj. Hon är gift med Janne. De har 2 barn och 7 barnbarn. Att umgås med barnbarnen är en krydda i livet enligt Anita.

 

 

Vad kostar besöket?

Arvode och reskostnader bestäms i samråd med värdförsamlingen.

Anita berättar om sitt liv i tidningen Helande Löv. Läs hennes vittnesbörd.


,

Vill du kalla Anita Björk

Kontakta konferensavdelningen i Arken
Email: helena.spring@arken.org
Telefon: 08 -5888 4000 (växel)