Show translate page
Banner

Visionsdelning kl 9.00


Visionsdelning är ett informationsmöte där du får veta mer om hur församlingen är uppbyggd, dess vision och vad det innebär att vara medlem.

Pastor Gunnar Bergling eller någon av församlingens äldste ger informationen.

Du kan ansöka om medlemskap och tas upp som församlingsmedlem i gudstjänsten efteråt (kl 10.30 samma söndag).