Show translate page
Banner

Församlingen Arkens vision


Vår kallelse är att uppfylla Hesekiel 34 enligt orden:

De svaga stärker vi, de sjuka botar vi, de sårade förbinder vi, de vilsegångna för vi tillbaka och de förlorade söker vi upp. Vi behandlar dem med kärlek och barmhärtighet.

Visionen kan också sammanfattas i fyra punkter:

• Att sprida evangelium om frälsning för hela människan i Jesus Kristus

• Att verka i kärlek och barmhärtighet

• Att nå såväl folken som den enskilda individen

• Att särskilt tänka på de svaga, fattiga och nödlidande människorna


Vi tror att Herren lägger en stark betoning på den lokala kristna församlingens möjligheter när det gäller att nå världen. Varje kristen bör vara aktivt medverkande i församlingens arbete för att detta ska uppnås.

Genom olika avdelningar och projekt uttrycks och sprids den vision vi har att förvalta, t ex genom; bibelskolan, upprättelselinjen, konferenser & seminarier, Helande Löv, bokklubben, Pastorns ord, Linda Berglings bästa, evangelisation, helandeundervisning, helandecenter, helandedagar, TV-arbete, internationellt arbete m m.