Show translate page
Banner

Nattvardsfirande i Arken


Var och en som bekänner Jesus som sin Herre och frälsare är välkommen att delta i nattvardsfirande.

Församlingen firar nattvard tillsammans ungefär en gång i månaden under ledning av pastor Gunnar eller ledare utsedda av pastor Gunnar.

Vad nattvarden innebär
Nattvarden är ett sakrament, men inte något som är frälsningsavgörande. Frälsningen kommer genom tro på Jesu fullbordade gärning - en gåva av nåd.

Nattvarden är ingen vanlig måltid. Den får därför inte ätas på ett ovärdigt sätt. Genom nattvarden påminner vi oss om vad Jesus har gjort för oss och kan även ta emot helande till kropp och själ genom Jesu död och uppståndelse. Vi firar även nattvard som en enhetshandling där vi proklamerar att vi hör samman i Kristi kropp.

Inför måltiden ges tillfälle att (enskilt) be Herren om förlåtelse och bekänna synd.

Måltidens genomförande
Brödet skickas i bänkarna mellan deltagarna med orden: "Kristi kropp för dig utgiven", eller "Jesus har dött för dig" eller "Det är Jesus". Vinet/kalken/bägaren skickas runt på samma sätt, med orden "Kristi blod för dig utgjutet" eller något av de andra orden.

Rent praktiskt går nattvardsfirandet till så att varje deltagare tar en brödbit och behåller den i handen, för att senare doppa brödbiten i bägaren när den kommer - och sedan äta.

Vi sjunger och prisar Jesus för rening och frälsning genom Hans blod.

I Arken använder vi druvjuice, inte alkohol.

Aktuella bibelord
"Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp, ty alla får vi vår del av detta enda bröd. " 1 Kor 10:16-17

"Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd,  tackade Gud, bröt det och sade: "Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig." På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig."  Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig." 1 Kor 11:23b-29

Aktuella datum