Show translate page
Banner

Arkens Helandecenter

- en plats där du kan möta Guds hjärta!

Helandecentret är en plats beredd för dig som har något behov som behöver mötas av Jesus. Här finns möjlighet att ta emot Jesu helande kraft på alla områden i ditt liv, både enskilt och i relationer.

Du kan få hjälp på flera olika sätt; genom förbönssamtal, bearbetningssamtal, helandedagar, helandemöten, förbönstelefon, barn- och ungdomssjälavård, samt inför och i äktenskapet. Läs mer om alla erbjudanden under fliken "Själavård".