Show translate page
Banner
Bäste pastor, tjänstegåva och församlingsledare!

Som ledare i ett andligt sammanhang möter man många utmaningar. Kanske är man inte van att tackla alla frågor som dyker upp längs vägen. Mer erfarna ledare kan vara till stor hjälp. Därför inbjuds du till en ledardag med undervisning från mogna och erfarna ledare i Guds rike. Se program

Dagen ger utrymme för workshops, samtal och förbön. På förmiddagen och eftermiddagen kan du välja mellan olika seminarier och på kvällen är det gemensamt kvällsmöte med Carolina och Lennart Torebring. Vi äter tillsammans och utbyter erfarenheter. Inbjudare är Nationellt nätverk för väckelsekristendom som har som mål att stödja nuvarande och kommande generationens andliga ledare och även vara ett forum för äldre tjänstegåvor att träffa varandra och utbyta erfarenheter.

Anmälan
Boka in måndagen 4 oktober 2010.
Anmäl dig på info@arken.org eller ring Församlingen Arkens reception 08-588 840 00.

Pris: 350 kr inklusive fika, lunch och middag.
Plats: Församlingen Arken Bibelcenter, Energivägen 9, Kungsängen.
Sätt in din avgift på 350 kr på plusgirokonto 498 41 40-6.
Märk talongen NNVK.

Program för ledardagen 4 oktober 2010


9:30 Registrering

10:00-10:30 Introduktion och välkomnande

10:30-12:30 Seminarium

Teman att välja mellan på förmiddagen:

Evangelisten - Guds pekfinger
Birger Skoglund, evangelist, Örebro

Segerrik bönestrategi
Curt Johansson, direktor, Trosgnistan

Från beteendemönster till Gudsrikeskultur
Sven Nilsson, Shalom Ministry, Örebro

Man och kvinna i tjänst i Guds församling
Gunnar Bergling, pastor, Församlingen Arken

12:30-14:00 Gemensam lunch

14:00-16:00 Seminarium

Teman att välja mellan på eftermiddagen:


Rustad för tjänst och strid
Per-Åke Eliasson, pastor Kristet Center, Örebro

Media - ett kraftfullt väckelseredskap
Lennart Åsberg och Börje Claesson, Kanal 10

Fyll Sverige med goda nyheter – Vikten av att ha en smittande tro
Mikael Alfvén, evangelist, Sävsjö

Vart är Kristi kyrka på väg? Tid för uppenbarelse.
Roger Larsson, evangelist, Frälsningsarmén, Uppsala

Retreat – tid för vila inför Guds ansikte
Linda Bergling, pastor, Församlingen Arken

16:00-17:30 Middag

18:00 Kvällsmöte med Carolina och Lennart Torebring, pastorer, Södermalmskyrkan