Show translate page
Banner

Friskvårdsmodell på konfessionell grund – Inre bönen för barn

Vi är just nu i en process med Skolinspektionen med Scandinavian Human Rights Lawyers som vårt ombud med önskan om tillstånd att få ge barn i skolan ett alternativ till mindfulness och yoga. Mindfulness har full öppenhet och används idag som en del i vissa skolor i Sverige idag. Jag, Linda Bergling, har under många år arbetat med att utforma ett program som heter ”Inre bönen” som avses att tillämpas som ett stående inslag i utbildningen på skolan. Programmet ingår i en friskvårdsmodell med kristen konfessionell värdegrund som kallas för ”Sjustegsmodellen”. Den avser stärka barnets existentiella och själsliga hälsa, samt skapa lugn och avslappning. Modellen är formulerad för barn och hämtar sin inspiration från den kristna traditionen och har inte sina rötter i hinduismens och buddhismens meditationstekniker (yoga och mindfulness). Den Inre bönen utgör det första steget i Sjustegsmodellen som också är en godkänd själavårdsbehandling tillsammans med psykiatrisk konsultation och ADL.

Inre bönen för vuxna arbetades fram för att vara ett alternativ till mindfulness, yoga, samt tolvstegsmodellen (Minnesota-modellen). Nu vill vi även ge ett motsvarande alternativ för barn och lärare i konfessionella skolor.

Grunden för Inre bönen är att stödja varje barns utveckling mot självständighet och inre harmoni och balans. Ett grundläggande förhållningssätt är respekt för den enskildes vilja och att lämna utrymme för handlingsfrihet. Varje barn har utrymme att fritt uttrycka sina åsikter och framföra sina synpunkter. Syftet är att varje barn skall stärkas i sin självkänsla.


LÄS MERA