Show translate page
Banner

- Vi kände på en gång en värme och gemenskap

Vi har varit med i nätverket Den dubbla strömmen i två år. Vi kände på en gång en värme och gemenskap, i denna prestigelösa samling församlingsledare. När man står i en församlingsplantering som vi gör, har det varit ovärderligt med uppmuntran, andras erfarenhet, och andens tilltal under bön, som vi fått.

Det är sällan man får tillfälle till så intressanta samtal som vid rundabordssamtalen. Alla är delaktiga och man får bryta tankar och funderingar kring något område av församlingslivet, utifrån ordet.

Några gånger när det varit konferens helg har vi även fått dela lunchen med huvudtalaren, som bjudit på erfarenheter ur sitt liv. Ovärderliga vittnesbörd om svårigheter till seger, som har gett tro, fasthet och uppmuntran.

Men framförallt har vi upplevt dessa samlingar som ett flöde från tronen av Helig Ande. Att få vara i Guds närvaro tillsammans med syskon på det här sättet är värt att resa en bit för.

Karin & Lennart Hideblad
Örebrokyrkan