Show translate page
Banner

Som vanligt går man ifrån nätverksträffen glad och inspirerad! Lite extra denna gång, faktiskt! Det intressanta ämnet var Mognad. Ef 4:11.

I allt gäller att hålla fast vid Ordet, samt att ha en levande kontakt med Jesus, som är Sanningen själv, för att stå emot ”vindkast i läran”.

Värdefullt att ha en förebild i någon med mognad, som gått före med smörjelsen.
Exempel i Bibeln:
Mose/Josua
Elia/Elisa
Noomi/Rut
Paulus/Timoteus
Jesus/lärjungarna

När vi möter prövningar har vi ett val, att säga ja till mognad, till fasthet, till hopp, och att tillåta Gud att beskära oss! Då kan vi bära väckelsen!

Ann-Marie Lindqvist
(Sagt om lördag 24/3 2012)