Show translate page
Banner
,

Anita Björk föddes i en kristen familj, men som tonåring gjorde hon uppror och levde med en fot i kyrkan och en i världen. Längtan efter kärlek förde henne tillbaka till Jesus. Så här berättar Anita:

Jag växte upp i ett kristet, kanske lite religiöst hem, men Jesus mötte jag på ett konfirmationsläger när jag var 13 år. Där bad de för mig och jag tog emot Jesus i mitt hjärta. Jag visste då att jag blivit frälst. Mitt liv blev fantastiskt just för stunden, men det fanns ingen uppföljning. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen, visste inget om församlingstillhörighet och jag fick inte den undervisning man ger till nyfrälsta idag. Jesus fanns i mitt hjärta, men jag fick inte någon ordentlig undervisning om vilken väg jag skulle vandra. Det var bara lite allmänt om att man skulle gå i kyrkan och så. Jag gick i skolan och hade ofrälsta vänner, så det var lite påfrestande där. Jag var inte trygg i mig själv utan var väldigt beroende av mina kompisar, så jag drogs med av dem. Jag gick på söndagförmiddagsmötena, men i veckorna levde jag faktiskt inte som frälst utan jag hade ena foten i världen.

Mina föräldrar såg att det där inte var bra så de började be för mig.

Många gånger var det så att när jag kom hem på lördagnatten satt mamma vid köksbordet och läste Bibeln och bad för mig. Det gjorde ett otroligt intryck på mig. Gud hör bön, för jag fick syndanöd. Det här pågick under en ganska lång period, hela tre år. Strax innan jag fyllde 15 år blev jag mer medveten. Jag började gå i en annan kyrka på söndagarna, där jag bekände mina synder. När jag sen var 15 år så orkade jag inte med mitt dubbelliv. Jag beslutade att välja Jesus helt och hållet.
.

Träffade en kristen kille

Jag träffade min man Janne när jag var väldigt ung, styvt femton och ett halvt år gammal. Det var så, att min älskade mamma bad att jag skulle träffa en krisen kille. Jag hade en längtan efter att hitta någon som var frälst. När jag var mellan 13 och 15 år hade jag ett stort behov av kärlek och bekräftelse och det behovet försökte jag fylla genom olika killar. Jag märkte att det inte tillfredsställde mig på djupet. När jag sedan mötte min man blev det en radikal omvändelse i mitt liv och jag började lämna världen bakom mig. Det skapade också en trygghet i mitt liv som inte funnits där tidigare. Jag började gå på kristna möten och konferenser, ja allt det som tillhör en kristen, och jag började söka efter mer undervisning.
´

Anorexia och självmordstankar

Kärleksrelationen med Jesus kom efter några år. Innan hade vi levt församlingslivet och det blev bara som ett ekorrhjul. Vi gjorde en massa saker och till slut konstaterade jag att det inte tillförde mig någonting. Vid den här tiden började jag också att må dåligt och det grundade sig på den tid då jag levt med en fot i världen och en i kyrkan. Plågoandar hade kommit in och förstört mitt själsliv och min självkänsla. Jag kände mig oren och smutsig, och det kom ett väldigt självhat inom mig. Det pågick under ganska många år och till detta kom också anorexi och bulimi. Jag dolde det väl och var väldigt duktig på att spela roller i de här avseendena. Ingen såg något på utsidan, mer än att jag blivit smal och smärt och att jag tyckte om att träna. Allt detta gjorde att jag började söka Herren mycket mer. Det som var från mitt gamla liv tog över, och jag började känna att jag inte ville leva längre. Jag hade anorexi, självmordstankar och depression, och jag liksom späkte mig själv, samtidigt som jag hetsåt. Det var ganska plågsamt under en period. Det var då jag bestämde mig för, att om Herren inte grep in i mitt liv så skulle jag begå självmord. Till det yttre hade jag allt det där fina, en man som älskade mig, två underbara barn, och det var härligt, men inom mig pågick något annat.
´

Döpt i den helige Ande

I den situationen började jag ropa till Herren, och han sviker inte. Han kom och mötte mig hemma i vardagsrummet. Jag fick ett ord, och det var ett mycket konstigt ord, nämligen Galaterbrevet 5:22 där det står om Andens frukter. Herren började tala till mig. Han sa: ”Anita, det här är frukter från ett liv som finns i din ande och som det inte kommit något vatten på.” Han talade om Johannes 7:37–38 ”På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: ’Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger’”. Jag ropade till Gud och sa: ”Herre jag vill ha det här livet!” Jag blev jag i den helige Ande, och det var så överväldigande. Det hände i ett möte på en konferens, och det var så revolutionerande för mig att jag överallt i konferensen berättade vad Jesus hade gjort. Jag hördes överallt!
´

Fri från synd

Efter den händelsen var jag säkert fyra veckor hemma i soffan med Jesus. Jag bara grät och tog del av gudsordet i Nya Testamentet, och Jesus talade med mig genom Ordet. I det kom en befrielse. Jesus befriade mig genom kärleken därhemma i min ensamhet i soffan. Han byggde upp mig med de bibelord som står i Nya Testamentet, om att han har gett liv och överflöd, att han är vägen, sanningen och livet och om hur mycket han älskade mig. Det blev förändring i min själ och jag fick möta Jesu kärlek väldigt kraftfullt. Jag fick en intim, nära kärleksrelation med Jesus där jag kunde höra hur han talade till mitt hjärta genom gudsordet och Anden. Herren ledde mig, genom Ordet, där han visade mig att det som plågat mig mest var mitt stora självhat och att det var synd i hans ögon. Jag hade det för att jag tyckte att jag levt fel. Herren sa: ”Anita, det här kan du ge till mig för det tillhör inte dig. Bekänn det som synd” och då gjorde jag det och blev helt fri. Orsaken till anorexin och bulimin var detta självhat, och även där blev jag helt befriad.
´

Kärleken förvandlade mig

Sen visade han mig det underbara ordet som står i Första Moseboken 1:26, där det står att vi är skapade till hans avbild. Där visade han mig att jag är skapad till hans avbild och behövde därför förnya mitt sinne och få mina känslor helade av Jesus.

Det som hänt mig var väldigt radikalt både för mig och för min omgivning. Många trodde inte på det som hade hänt. Vi levde i en församling där man inte riktigt trodde på att Jesus kunde göra sådana radikala under. Det var älskvärda och fina människor på alla sätt och vis, men det var svårt för dem att tro på att Jesus verkligen hade helat mig. Men de såg att det hänt något med mig. Det fanns en brand i mitt hjärta att få vittna om Jesus med mitt liv. Vid den här tiden var jag egen företagare, och hade en frisersalong på bottenvåningen i huset vi bodde i. Jag tog emot kunder, friserade dem, och Gud bara förberedde det ena samtalet efter det andra, där jag fick berätta om mitt liv och det jag gått igenom. Jag vittnade om hur Jesu kärlek hade förvandlat mig. Jag började fråga människor om jag fick be för dem där de satt där med sina permanentspolar eller slingfärg i håret. En del av dem fick jag be för i salongen, andra gick upp till mitt kök och väntade på mig där tills jag hade tid att be för dem. Jag fick föra människor till tro på Jesus. Det fanns mycket behov, och jag bad utifrån den uppenbarelse jag då hade.

´

Längtan efter undervisning

Jag började ropa till Gud att jag behövde mer undervisning, mer uppenbarelse om den helige Ande, och auktoritet i namnet Jesus. Det här pågick inom mig under ett års tid ungefär. Jag trodde då att jag skulle gå på Livets Ords bibelskola, men Gud talade till mig och sa: ”Nej, du har en annan kallelse på ditt liv, en kallelse av själavårdssmörjelse, och jag vill rusta dig för det”. Det dök upp en annons om bibelskolan ”Jesus helar och upprättar” våren 1987 och då åkte jag dit. Där fick jag med mig det värdefulla i att Jesus verkligen lever i varje omständighet, att han vill göra under och hela människor. Jag fick utrustas i själens helande och konstaterade att undervisningen i det ämnet som pastor Linda har på bibelskolan, både i teori och i praktik, var det jag hade levt i på min frisersalong. Jag fick mycket kött på benen, ja en grund i Guds Ord som jag inte haft tidigare.
´

Ledarsmörjelse

Nu äter jag Guds Ord varje dag, det är verkligen livets bröd, likasom Guds Ande är livets vatten. Varje dag läser jag i Ordet om Guds kärlek till mig, helandeord och om den auktoritet jag fått av Jesus i andevärlden. Tre år gick jag på träningslinjen med något års uppehåll emellan. Det var helt nytt för mig då Gud talade till mig om att jag skulle gå årskurs två för att det fanns ledaregenskaper i mig. Jag hade inte trott att jag kunde leda ett arbete, trots att jag varit egen företagare men det var ju inte detsamma som att leda ett andligt arbete. I årskurs två, som är en ledarutbildning, stärkte Gud de gåvor som fanns på insidan. Jag kunde konstatera att det var genom Guds smörjelse jag fått en förmåga att vara ledare. Jag fick också förtroende från pastorerna, som även bekräftade gåvorna. Linda kallade på mig och frågade om jag ville komma och tjäna på bibelskolan, och så började jag jobba där. Jag fick undervisa just i helandeämnena, som då hade blivit en del av mig. Idag är jag en äldste i församlingen Arken, ledare inom bibelskolan och ansvarar för helandecentret.
´

Överlåtelse varje dag

Den läkedom jag fått har hållit. Det Herren gjorde för många år sedan, då han helade och befriade mig, är det jag lever i idag när jag betjänar andra människor. Det är en frukt av hans verk som håller. Man kan fortfarande få sår under livets gång, men jag har lärt mig att jag varje dag kan gå till Jesus som är min själs herde och vårdare. Jag ber om läkedom in i såren och välkomnar den helige Ande att komma med helandesmörjelsen från Jesus. Såren och skadorna som jag får genom livet ska helas med hast. Om man har sår, och samtidigt ska vara en ledare som ska leda andra, kan det bli en konflikt. När jag tjänar Gud så har jag lärt mig att i bön lägga mitt liv på altarplatsen och överlåta mig till Jesus. Jag överlåter mig till att vara en kärlekskanal in i människors liv så att de får möta Jesus. Då kommer också den helige Ande och nådegåvorna till min hjälp. För mig handlar det om att vad jag än gör, så har jag en överlåtelse varje dag till Jesus. Man går in i en tjänstesmörjelse och det har varit väldigt bra för mig.
´

Tömma ut på Jesus

Idag när jag undervisar på bibelskolan så ser jag helandet i eleverna. Det är fantastiskt att se de nya bibelskoleeleverna på hösten när de får undervisning om själens helande. De får komma in i ett förbönssamtal och tömma ut allt skräp. Allt det som fienden har orsakat, vad människor orsakat genom ord och handlingar, får de tömma ut hos Jesus. Sen får vi be om själens helande för dem, arbeta igenom i bön, och följa med dem in i den smärtan. Vi får lyfta ur smärtor, sorg och det som blivit skadat. Vi ber sen om helande och nytt liv. Vi är så medvetna om att det är Jesus som gör det och att det är han som möter eleverna. Det är en frukt av Golgata kors. Man blir så lycklig sedan när man läser deras vittnesbörd.
´

Källa: tidningen Helande Löv