Show translate page
Banner

Mötestider


Ordinarie mötestider Församlingen Arken

Varje vecka möts vi till gudstjänst och möten. I kalendern ser du aktuella talare och eventuella extra möten.


Söndagar kl 10.30
     Äntligen Söndag! - Församlingens huvudgudstjänst 

                                   Barnkyrka för barn 3-9 år
                                   Impact för åldern 10-14 år

Tisdagar   kl 14.00       Helandecentrets undervisning

Onsdagar kl 19.00       Kvällsmöte med undervisning, lovsång och förbön

Torsdagar kl 14.00       Helandecentrets undervisning

Fredagar   kl 20.00       Ungdomsmöte


Vissa kortare uppehåll för Helandecentrets undervisning förekommer i samband med helgdagar och vissa perioder under sommaren.

Konferenser och seminarier

Varje månad anordnas konferenser eller seminarium med talare från hela världen, samt med församlingens egna pastorer eller förkunnare. Se aktuella datum på Eventsidan.

Äntligen Söndag på Arken