Show translate page
Banner

Bli medlem i Församlingen Arken


Du som bekänner Jesus som Herre och Frälsare är välkommen att ansöka om att bli medlem i Arken.

För att bli medlem i församlingen behöver du delta i en visionsdelning för att få information om Arkens vision och hur  den visionen förverkligas.

Medlemsupptagning sker cirka en gång i månaden (i samband med att det är visionsdelning före söndagsgudstjänsten). De som fyllt i och lämnat in ansökan för medlemskap kallas fram i gudstjänsten och pastorerna smörjer dem med olja och ber för dem.

Associativt medlemskap
Elever på bibelskolan (och medlemmar i samma familj som inte går bibelskolan), kan gå med som associativa medlemmar under sitt bibelskoleår. Det innebär att man får delta på samma villkor som ordinarie medlemmar, men har kvar sitt medlemskap i hemförsamlingen under bibelskoletiden.