Show translate page
Banner

Äntligen Söndag!


Församlingens mötesplats inför Herrens ansikte. Varje söndag kl 10.30 - möts vi till gudstjänst för att hämta styrka och få uppbyggelse inför veckans arbete i och utanför församlingen.

Gudstjänsten är den viktigaste delen i församlingen - därifrån utgår allt annat. För att kunna gensvara till Herrens uppdrag och vision behöver vi fästa blicken på Jesus och uppfyllas av Hans kärlek till oss.

Församlingen Arkens möten präglas av innerlighet och stort allvar, samtidigt finns en väldig glädje och frihet. Vi vill komma samman varje söndag för att upphöja och tillbedja Jesus med trossyskonen. I lovsången finns det möjlighet att prisa Jesus med dans och flaggor. Vi vill låta den helige Ande få fritt utrymme att göra vad han vill i mötena - för där Herrens Ande är, där är frihet!

Välkommen att komma samman med församlingen!