Show translate page
Banner

Presentation av Arkens talarstab


Abeba Russom
Apostel som brinner för de ofrälsta. Hon reser över hela världen med helandetjänsten. Oavsett vart Abeba åker så blir människor frälsta. Abeba  har lång erfarenhet av förbönstjänsten. Hon har en mycket stark och rak förkunnelse.  Abeba kommer från Eritrea. Predikar även på engelska.

Anita Björk
Bibellärare, ansvarig för helandedagarna på Arken. Flödar starkt i kärlekssmörjelsen. Anita är äldste i församlingen och har en herdetjänst vid Gunnar och Lindas sida. Anita utbildar förebedjare och är en mycket duktig handledare. Hon reser och undervisar om helande, upprättelse och befrielse och hur man enkelt kan flöda med den helige Ande.

Anita Rikardsson Broomé
Anita arbetar på missionsavdelningen i Arken. Hon håller kontakten med alla våra missionsprojekt ute i världen.  Anita leder ofta missionsteam som reser ut på missionsmarken. Anita har ett herdehjärta och hon är en av församlingens områdesledare för församlingens hemgrupper. Hon är en duktig bibellärare och predikant.

Birgitta Rosen
Bibellärare. Birgitta är ansvarig för Arkens TV-arbete och syns ofta där som programledare. Hennes förkunnelse och undervisning är präglad av hennes starka vittnesbörd om Guds trofasthet. Birgitta har ett hjärta för människors helande och upprättelse samt att se Guds liv bryta fram i både enskildas livssituationer och församlingens uppdrag tillsammans. Birgitta har en herdefunktion vid Gunnar & Lindas sida som en av församlingens äldste.  

Christian Tärnroth
Musikdirektor och ansvarig för Arkens lovsångsarbete. Christina har skrivit och producerat många sånger. Som psalmist betjänar hon både genom förkunnelse av ordet och lovsång. Christna är en skicklig pianist och flödar alltid starkt i den helige Ande.

Helena Spring
Helena arbetar som koordinator på Arkens konferensavdelning. Helena talar ofta om Guds kärlek och är mycket skicklig att undervisa om själens helande. Hon är en frimodig predikant. Helena kommer från Finland och kan predika både på svenska och finska.

Lars & Ann-Marie Lindqvist
Lars och Ann-Marie ansvarar för äktenskap-samtal och rådgivning på Arken. Lars var i många år rektor på Arkens låg- och mellanstadieskola. Han har lärarutbildning och undervisar mycket systematiskt. Han är en grundlig bibellärare. Lars flödar mycket starkt i helandesmörjelsen när han betjänar i mötena. Ann-Marie är också utbildad lärare och har arbetat i kristna skolor. Hon undervisar mycket inom området relationer och har stor erfarenhet att betjäna människor i utsatta situationer. Tillsammans reser de mycket och besöker olika församlingar i hela Norden.

Thorbjörn Holst-Larsen
Bibellärare,  enkel undervisning om helande. Praktisk tillämpning. Thorbjörn undervisar mycket genom praktiska bilder och inspirerar att ta konkreta trossteg i vardagslivet. Thorbjörn flödar i helandesmörjelsen och delar ofta kunskapens ord vid betjäningen. Thorbjörn kommer från Norge.

Åsa Dahlberg

Bibellärare. Lovsångsledare i Arken sedan början av 90-talet. Hon undervisar och betjänar ofta inom just lovsång, men även själens helande och personlighetens upprättelse m m. Hon ansvarar för den lovsångsinriktning som finns på Arkens bibelskola och har ett hjärta för att rusta Guds folk till lovsång och tjänst. Reser även ut och leder lovsång i våra stora konferenser. Åsa skriver sånger och fungerar starkt i det profetiska flödet i församlingen.