Show translate page
Banner

Barnkyrkan


På Arken kan familjen gå tillsammans till kyrkan. Barnkyrkan är barnens mötesplats på söndagsgudstjänsten. Här får barn från 3-9 år gudstjänst på sin nivå och i en form som är anpassad till deras ålder. Åldersgrupperna är 3-5 år och 6-9 år. Därefter är det Impact som gäller.

Barnkyrkan är öppen för alla barn! Välkommen att prova på! Barnen får gärna ta med kompisar!

Hela församlingen tillsammans
Barnen går tillsammans med föräldrarna till stor salen och är med på inledningen av mötet. När "Barnkyrkelåten" hörs samlas alla barn bakom "flaggan" och går tillsammans till respektive åldersgrupp.


Barnen går till Barnkyrkan till tonerna av "Barnkyrkesången"

 

Barngudstjänst i åldersgrupper

I respektive åldersgrupp statar vi med lovsång, en rolig lek eller tävling. Vi hälsar på varandra och får en härlig känsla av att vi hör ihop och att det var viktigt att just jag kom till kyrkan den här dagen.

Undervisningen följer ett schema som gör att samma ämne kommer tillbaks en gång i varje åldersgrupp.

Smågrupper

Efter undervisningen till hela åldersgruppen sätter sig barnen i mindre grupper tillsammans med en ledare. I smågrupperna har man större möjligheter till en dialog och här kan man:

•Få en feedback på om barnen förstått undervisningen
•Ställa frågor
•Diskutera hur undervisningen kan användas i verkliga livet
•Be inom området som ämnet berört

Fika

Undervisningen följs av fika. Då barnen ofta varit hungriga har vi en tid testat korv med bröd istället för de klassiska "söndagsskolebullarna". 

 

Aktiviteter

Nu är det dags att få röra på sig igen. Pingis, biljard, utomhusaktiviteter när vädret tillåter. Ibland har vi lekar och tävlingar. Barnen kanske vill spela ett spel eller pyssla. Barnen får själva välja vad de vill göra och ofta blandas åldergrupperna.

 

   

Slut för denna söndag

Senast kl 13.00 slutar Barnkyrkan och föräldrarna hämtar sina barn. Välkommen nästa söndag!

PS! Låt gärna barnen ta med sig kollekt och en egen Bibel.