Show translate page
Banner

Pastorsnätverk


Pastorsnätverket Den dubbla strömmen

Församlingen Arken har helande och upprättelse som kallelse, inte bara för individen utan även för församlingar. Vi har därför startat ett nätverk som vi kallar "Den dubbla strömmen".


Nätverket riktar sig till pastorer och församlingsledare som i sina hjärtan känner en samhörighet med Arkens vision. Dessa nätverksträffar bryter isolering och berikar alla genom delade erfarenheter och genom nya utmaningar och inspiration i tjänsten för Herren Jesus.

Vill du ha mer information om nätverket, hör gärna av dig till info@arken.org eller ring 08-588 840 00.


Ledardag i Södermalmskyrkan

by Åsa Dahlberg | nov 13, 2012
Nationellt nätverk för väckelsekristendom (NNVK) anordnade en ledardag i Södermalmskyrkan den 5 november, där andliga ledare från stora delar av landet deltog.

Panelsamtal på NNVK:s ledardag i Södermalmskyrkan


Att bygga församlingar som pallar trycket, väckelsekristendom, med bibliska yttringar, att höra från Gud, hitta sin uppgift, lita på det Gud har sagt, ha tålamod, rätt fokus, hålla fast vid sin dröm och göra rätt val. Det var några av ämnena när Nationellt nätverk för väckelsekristendom anordnade en ledardag i Södermalmskyrkan, där andliga ledare från stora delar av landet deltog.

Ämnet för ledardagen 5 november var Tid för mönstring – att bygga Guds församling. Den här gången hade tiden för varje talare begränsats för att flera skulle få tillfälle att dela personliga intryck, direkt från hjärtat.

Linda Bergling på NNVK:s ledardag

Först ut var Linda Bergling från församlingen Arken i Kungsängen. Med tanke på en debatt som pågått i svensk kristenhet den senaste tiden om vad som bör vara offentligt i gudstjänsten framhöll Linda Bergling att Jesu tjänst var offentlig. Som bibliskt exempel nämnde hon hur Jesus betjänade kvinnan, som begått äktenskapsbrott, inför alla som anklagade henne.
– Som kristna måste vi finnas ute bland folket. Annars sviker vi vårt uppdrag och hamnar i religion i stället för relation. Den övernaturliga dimensionen måste finnas i Guds församling, så människor kan få höra Herren tala. Jesus hälsade till Johannes vad som hände där han verkade: ’Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.’ Världen kommer alltid ha bättre event, så det kan vi inte konkurrera med, men vi kan bereda plats för Jesus. Häftiga yttringar är väl inte så farliga, gå på krogen en lördagsnatt så ska ni få se yttringar, men det vi har är ju på riktigt!

Lennart Torebring

Södermalmskyrkans egen pastor Lennart Torebring talade om hur betydelsefullt det är att ha en vision för det vi gör. Han utgick ifrån Josua bok som berättar om hur Josua tog över som ledare efter Mose. Han fick då gå en väg ingen gått förut men gick på det tilltal han fått, utan att bry sig inte om vad folket tyckte. – Gud gör mirakel när vi vågar göra det vi inte gjort förut. Vi måste våga bli erövrare och gå ett steg längre. Det handlar inte enbart om att leverera ett budskap, utan om att ge av sitt hjärta till människor med sår och själva vara exempel. Vad betyder pengar mot att få se människor bli frälsta? Det är människorna vi lever för! Många församlingar går runt i cirklar och lever i det förgångna. Men ta i stället varje chans! Var stark och frimodig! Gud kommer att sanktionera!


Hans AugustssonHans Augustsson, pastor i församlingen Josua i Gamleby fortsatte på samma tema att vi har en kallelse att göra det omöjliga, för i Guds rike är omöjligt normalt. Hans poängterade vårt beroende av den helige Ande för vi kan inte göra något i oss själva. I likhet med flera andra av dagens talare konstaterade han att vi måste ta tidsperspektivet med i beräkningen. Det kan ta längre tid än vi kanske trodde i den första entusiasmen. Hans Augustsson tryckte därför på hur viktigt det är att bygga stadiga församlingar som står trycket. – Det gäller att bygga efter Andens mönsterbild, för inget av värde föds genom mänsklig kraft. Guds församling är kallad att samverka med den helige Ande och bereda plats för den andeutgjutelse som profeten Joel förutsagt. Då kan vi få möta oväntade saker och konfrontationer, men vi behöver lära oss leva i verkligheten. Församlingen luttras och växer genom kriserna.

Lennart Åsberg

Lennart Åsberg är evangelist och bokspridare och programledare i Kanal 10. Han gav ett personligt vittnesbörd om hur han genom svårigheter och prövningar sett hur Gud varit med och vänt svårigheterna till framgång. – Det är viktigt att vila i det Gud säger genom allt. Jag hörde Guds röst att jag skulle köpa ett bokförlag och en bokhandel. Fler tuffa år och en lång uppförsbacke följde, men när vi höll fast vid vad Gud sagt vände det. Mitt under allt sa min revisor, som inte ännu är en personlig kristen, till mig: ’Du kommer att jobba med TV’! Och så blev det!

Börje & Britt Claessson

Lennart lämnade över till Börje Claesson, VD för Kanal 10. Börje och hustrun Britt hade nyligen kommit hem från en resa till Israel tillsammans med 250 av Kanal 10:s partners. En deltagare, som var lärare och övertygad socialist, hade följt med sin fru, själv var han ännu inte personligt kristen. När det var dop tog han till sin hustrus förvåning av sig strumporna och ville döpas. Han vittnade om att han just tagit emot Jesus som sin Frälsare. Efter hemkomsten hade Börje Claesson fått rapport om att hans elever sagt att de fått en helt ny lärare. Han har blivit helt förvandlad! Börje beskrev också den stora satsning som Kanal 10 nu gör med sändningar som når miljontals människor i Indien. Hustrun Britt berättade i anslutning till det om en upplevelse i hotellobbyn i Israel.
– Vi träffade en grupp från Indien, som vi började prata med. Det visade sig att de var frälsta och kom från Chenai, där vi ska ha vår studio i Indien. De berättade att de hade upplevt att de skulle åka just till Kapernaum, där vi nu träffades. De visade sin bönelista, där de bad för väckelse i Indien och för att ett TV-arbete skulle grundas i Chenai. Då upplevde vi att den helige Ande föll över oss där i lobbyn och vi kände att detta var en bekräftelse från ovan.

Jan Zetterlund, pastor i Rosvik

Jan Zetterlund, pastor i Betelförsamlingen i Rosvik i Norrbotten tog vid. Jan knöt också an till tidsperspektivet, att vi när vi hört Gud tala ofta förväntar oss att saker ska hända fortare än de gör. Han berättade om de satsningar som församlingen i Rosvik gjort under åren, med teamresor och församlingsplantering på Kolahalvön, Sibirien och inemot Kina och nu i Iran. – Hela tiden är det olika fajter att uthärda och man frågar sig om det aldrig blir färdigt. Det är viktigt att Gud hela tiden får förnya det ord han talat. När vi är mitt inne i arbetet är det ord vi fått att bygga på starkare än något annat. När vi bygger team måste människor med många olika bakgrunder finnas med. Småskalighet och sekterism är ett hinder när vi ska förverkliga Guds kallelse.

Curt Johansson

Curt Johansson är ledare för Trosgnistans mission. I 45 år har han varit i heltidstjänst för Gud, bland annat i pionjärarbete i Kenya och Indien. Under alla år har han haft som ledstjärna att umgås med Gud och leva i en ständig relation med honom. – Det kan annars lätt bli att vi fångas upp av olika aktiviteter och verksamhet blir värksamhet. Vi behöver ta kvalitetsbeslut, behålla rätt fokus och satsa allt på Guds rike. I början av året fick jag ett tilltal om att tiden nu är inne för Sverige. Det vi sänt ut av välsignelse till andra länder ska nu komma tillbaka över oss. Vi måste sluta följa religiösa trender och i stället satsa på den helige Andes trend. När elden brinner håller vilddjuren sig borta!

Carolina Torebring

Carolina Torebring, tillsammans med sin man Lennart pastor i Södermalmskyrkan. Carolina uppehöll sig vid hur viktigt det är att vårda det Gud lagt ner i oss som en skatt eller en pärla. Som exempel tog hon Josef i Gamla testamentet, en kämpe som fick utstå så mycket lidande, innan hans dröm gick i uppfyllelse. – Det sker med livet som insats. Lidande i form av motstånd, avundsjuka och falska anklagelser ingår i paketet. Djävulen vill slita av oss Guds dröm och vi behöver be om blodets beskydd. Motståndet formade Josef till en strålande diamant, och han blev till liv för sina bröder. Så håll fast vid din dröm och bär den vidare med stor gudsfruktan!

Rosie Åsberg med dottern Camilla

Rosie Åsberg ägnar mycket tid åt att uppmuntra kvinnor till tjänst och delar maken Lennarts tro på makten i det skrivna ordet. Rosie hänvisade till förebilder som Billy Graham, 94 år som fortfarande brinner för att nå ut till människor, och David Wilkerson. Deras böcker har varit inspirationskällor för henne. – Vi behöver få ett medvetande om den tid vi lever i och den kraft som finns i bönen. Det bör vi inpränta i våra barn tidigt och vara med om att bygga starka familjer. Bönens ande behöver få ett fastare tag om våra församlingar så vi kan ta hand om skörden.

Här släppte Rosie in dottern Camilla för en kommentar från en yngre generations perspektiv. – Jag tror att det är viktigt att vi får ett bönearv att vårda. Många ungdomar föds med att det ska fungera på en gång, men vi behöver träna ungdomsledare att uppmuntra och utveckla den tro som finns på insidan. En stark ande, som inte alltid behöver vara ljudstark, måste finnas där så att alla, inte minst kvinnor, hittar sin rätta plats.

Gunnar Bergling

Gunnar Bergling, pastor i församlingen Arken, fortsatte med en humoristisk och personlig reflektion utifrån sin egen erfarenhet. Gunnar Bergling tog sig själv som exempel på att Gud utväljer det som ingenting är i världens ögon. Gunnars ögon öppnades när hans pappa till allas förvåning blev helad från cancer. Efter att i åratal predikat över helandetexter för några få åhörare, insåg han plötsligt att Gud för under i dag. – Gud sa till mig att säga upp mitt arbete som präst och helt plötsligt stod jag utan försörjning. Nu fick jag lära mig att Gud hör bön på livets alla områden och började våga satsa på nya mål. Jag lärde mig att inte bry mig om vad världen tycker, att inte bygga mitt liv på att vara lagom, återhållsam och försiktig, utan få tag i det övernaturliga.

Text: Börje Norlén
© NNVK 2012

Läs även, från samma dag:

Panelsamtal och avslutande ord av Birger Skoglund

Röster från deltagande ledare