Show translate page
Banner
Invigning Kolkata febr 2012 Linda

Kolkata

I samband med en pastorskonferens i Kharagpur startade Arken våren 2004 ett flickhem i Kolkata som invigdes under en missionsresa 2005. Det var ett litet familjehem med plats för några få flickor i åldrarna 5-14 år. Våren 2008 inköptes en tomt och 2010 började vi bygga ett nytt fint utvecklingscenter för flickor i byn Sonarpur några mil utanför Kolkata city med plats för cirka 30 barn. Den stora invigningen var hösten 2013 och nu är vi inne i slutfasen av byggnationen. Därefter kommer vi att starta en hälsoklinik och praktiska yrkesprogram som även kommer att ge utbildning åt unga kvinnor i närområdet.

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust, ledare David Prakasam

Pågående byggprojekt - Utvecklingscenter i Sonarpur

Byggnationen av ett nytt stort utvecklingscenter för flickor pågår för närvarande. Det är ett stort projekt med många givare involverade. Hannah Graaf Karyd är en av Arkens samarbetspartners i detta projekt. Det går att följa utvecklingen på hennes bloggportal www.femme.se under "Välgörenhet/Barnhem". 

Projektet som sträcker sig över flera år, behöver fortsatt ditt stöd både i bön och ekonomiskt.

Med sikte på framtiden

När det gäller byggnation är vi inne i slutfasen - att göra i ordning avlopp, infartsvägen, tomten, lekplatsen och gräsmattan. Behovet är ca 300 000 kr.

Vi skall inreda och köpa in utrustning till Hälsokliniken, som kommer att ge grundläggande hälsovård, vaccinationer m m även till befolkningen i närområdet. Vi kommer att samarbeta med organisationen Hope Hospital.

Vi kommer att starta sömnadsutbildning. Flera symaskiner har köpts in och nu letar vi efter den som ska leda kurserna. Detta kommer att ge yrkeskunskap som i sin förlängning även ger arbetstillfällen och självförsörjning åt kvinnor i området.

Volontärprogram kommer att utvecklas, liksom seminarier och kurser inom hälsovård och biblisk helandetjänst.

Ge en gåva och stöd flickorna genom att bli fadder

Du kan stödja utvecklingen av projektet och barnens framtid genom att ge en engångsgåva eller genom att bli gruppfadder. Du kan även bli individuell fadder åt en av flickorna på centret genom att anmäla dig och ge 200 kr/månad. Vi har fyra faddrar på varje flicka i detta projekt.

Välkommen att höra av dig till missionsavdelningen på mission@arken.org eller 08 588 840 20.

Följ med i hela byggprocessen

I följande dokument jan du se hur arbetet har utvecklat sig från första besöket på tomten 2009 fram till vintern 2015. Tack till alla er givare som troget har varit med och gjort detta möjligt!

Sammanfattning A3 byggprocessen Kolkata nr 1webb

Sammanfattning A3 byggprocessen Kolkata nr 2webb

Sammanfattning A3 byggprocessen Kolkata nr 3webb

Sammanfattning A3 byggprocessen Kolkata nr 4webb

Sammanfattning A3 byggprocessen Kolkata nr 5webb