Show translate page
Banner

Paula Shields tillsammans med äldre kvinnor på s k "babushka tea meeting".
Kazakstan

Arbetet i Kazakstan har många delar bl a fängelsearbete, undervisning, rådgivning, själavård och seminarier.Samarbetspartner: arbetet har under många år letts av Paula Shileds och drivs idag av lokala nationella medarbetareMångfacetterat arbete i Kazakstan

Här följer en kortfattad presentation.Kristen tidning

Syftet med tidningen är att sprida evangelium om Jesus. Vittnesbörden berör främst kvinnor. Tidningen distribueras i över 10000 exemplar över Centralasien. Artiklarna handlar bland annat om Guds faderskärlek, om äktenskap, abort, muslimkvinnors frälsning, själens helande och frihet från ockulta makter. Flera kvinnor har tagit emot Jesus som sin personlige frälsare genom denna tidning.Fängelsearbete

Många fångar har blivit benådade genom den förändring som skett i deras liv efter att de mött Jesus. De blir döpta i den helige Ande, helade och befriade. Mat och hygienartiklar har delats ut i fängelset.Undervisning, rådgivning och själavård

Både kvinnliga och manliga ledare undervisas och tränas i själavård och befrielsetjänst. Kursmaterialet översätts till ryska."Babushka-tjänst"

Detta innebär utdelning av mat till 30 kvinnor i åldrarna 60-80 år två gånger i månaden. Kvinnor får medicinsk hjälp och undervisning och blir inbjudna till lunchmöten. Planer finns på att starta möten även för unga kvinnor och att ordna konferenser för denna målgrupp.Lovsång

Lovsångstjänsten är viktig i alla möten och Guds närvaro är stark. Denna tjänst behöver utvecklas ännu mer. Förbön

Bönetjänsten är grunden i arbetet. Varje vecka träffas en grupp på 25 personer för att studera och praktisera förbön. Det finns ett stort behov av denna undervisning och det finns planer på att skriva en studiebok i ämnet. Seminarier

Dessa handlar bland annat om äktenskap och om själens helande. Många kvinnor med svåra själsliga problem har fått hjälp genom förbön.