Show translate page
Banner

Mongoliet

Vi samarbetar med Aase Sims och organisationen Home of Hope. Stödet går till föräldralösa gatubarn och mat till ensamma mammor med barn, medicinsk vård, tandvård och skolutbildning för barnen.Samarbetspartner: Aase Sims från Norge, f d nationell ledare för Women Aglow, sjuksköterska och barnmorska. Hon har arbetat i Mongoliets huvudstad Ulan Bator sedan 1997 genom organisationen Home of Hope.Arbetet i Mongoliet

Några av syftena med arbetet är att möjliggöra för föräldralösa, fattiga och hemlösa barn att leva ett värdigt liv och få utveckla sina talanger och gåvor och att hjälpa ensamstående mödrar och familjer i riskzonen genom uppmuntran, undervisning, ekonomiskt stöd samt vård och skolutbildning för deras barn. De får hjälp att hitta lösningar till egen försörjning.Presentation av projektet

Arken sträcker sig ut på flera sätt för att ge barn och ungdomar en ny start i livet. Genom vår samarbetspartner når vi föräldralösa gatubarn, förmedlar mat till ensamstående mammor med barn och ger evangeliet om Jesus till många. Rehabiliteringsarbetet bland gatubarn kräver tid, krafter och mycket kärlek. Dessa barn behöver en trygg miljö att växa upp i och kostnaderna är stora vad gäller medicinsk vård, tandvård och skolutbildning. Myndigheterna i landet är positiva till verksamheten och behoven är mycket stora eftersom det finns ca 12 500 föräldralösa barn och endast en liten del får hjälp.

Du kan stödja projektet genom Agape/grupp-sponsring.