Show translate page
Banner

S:t Petersburg

Arbetet bland gatubarn består av aktiviteter på dagtid, samtal och förbön, stöd till familjer i kris, sommarläger och rekreation. Vi förmedlar också stöd till Sjukhus 15, det enda sjukhuset för gatubarn i S:t Petersburg.

Samarbetspartner: Team East Mission. Organisationen grundades av Anneli och Antti Kärjä, som tidigare studerat på Arkens bibelskola och arbetat bland barnen i S:t Petersburg sedan 1991.

Något om projektet
Vi förmedlar hjälp till utsatta barn som vistas på dagis, barnsjukhus och barnhem. Flera av medarbetarna har själva tidigare varit gatubarn och Gud har radikalt förvandlat deras liv. Arbetet startade på Agape-hemmet i utkanten av S:t Petersburg, där flera barn från trasiga hemförhållanden med alkoholiserade föräldrar har fått en ny kärleksfull och trygg tillvaro. Arbetet på Agape-centret överlämnades till nationellt ledarskap i början på 2005. 

Stöd till familjer
Barn och familjer som inte har möjlighet till egen försörjning, får också hjälp. Det händer att barn i 10-14 års åldern blir lämnade helt utan socialt skyddsnät och försörjning. Gruppsponsringen räddar dem från ett liv på gatan.

Sjukhus 15
Vi förmedlar också stöd till barnen på det enda sjukhuset för gatubarn i S:t Petersburg, Sjukhus 15.

Sommarläger
På somrarna hålls stora barnläger utanför S:t Petersburg där mängder av barn upplevt Guds kärlek i praktisk handling och också genom lovsång och undervisning ur Bibeln. Ungdomarna från Arken besökte dessa läger 2004 och undervisade barnen i bl a drama och lovsång, vilket var mycket uppskattat. Några år senare deltog en grupp ungdomar som ledare på sommarlägret. Det var mycket uppskattat och de berättade frimodigt för barnen om hur Gud gripit in och förvandlat deras liv. Många gatubarn fick hopp och tro på att de är älskade och sedda av Gud och att han kan gripa in i deras livssituation.

Fortsatt stöd
Du kan stödja arbetet i S:t Petersburg genom Agape/grupp-sponsring till hela gruppen barn och ungdomar.