Show translate page
Banner

Uganda

Arkens mission har verkat i Uganda sedan 1990 och sponsrar idag cirka 150 barn mestadels i norra Uganda, Kitgumdistriktet samt i Rackoko. Barnens understöd går till hälsovård, mat, skolavgifter, skoluniformer och böcker.

Samarbetspartner: ABC Children´s Aid, Trudy och Francis Odida.

Fakta om Uganda
Uganda har en befolkning på 25 miljoner, 40 % av de vuxna är läs- och skrivkunniga. Medellivslängden är pga Aids-epidemin bland de lägsta i världen, 39 år för både män och kvinnor. Det interna väpnade motståndet i norra och västra Uganda har pågått i 14 år och består av attacker mot civilbefolkningen och bortrövande av barn. Uganda är hårt drabbat av Hiv/Aids: 832 000 människor varav 84 000 barn beräknas ha dött sedan 1982. Åtgärder vidtogs för att informera och medvetandegöra allmänheten och det har resulterat i att Uganda nu som enda afrikanska land söder om Sahara kan uppvisa en utplanande trend dvs att färre människor än tidigare blir smittade av Hiv. Uganda är ett av de fattigaste länderna i Afrika.

Stöd till barn i norra Uganda
Arkens mission har verkat i Uganda sedan 1990. Med hjälp av bidrag från Sida har brunnar borrats som ger friskt vatten till barnen. Idag sponsrar Arkens mission ca 150 barn mestadels i norra Uganda, Kitgumdistriktet och i Rackoko. Tillsammans med vår samarbetspartner har skolor och sjukvårdskliniker byggts och barnen får tillgång till hälsovård.

Alla fadderbarn är föräldralösa och vissa bor hos överlevande släktingar som är mycket fattiga. God utbildning är det enda sättet för barnen att komma ut ur den fattigdom som råder, så att sponsra barnen här inte bara räddar liv, utan förvandlar liv. Barnens understöd går till hälsovård, mat, skolavgifter, skoluniformer och böcker. 
Fadderstödet till barnen hjälper indirekt även familjerna och är på det sättet med och utvecklar samhället. ABC skolorna erbjuder grundutbildning av hög kvalitet, så att barnen ska kunna fortsätta till högre studier och så småningom få arbete och försörjning.
Före detta elever berättar
Steven, Mirro och Rachel är idag i 20-årsåldern. De var alla fattiga och föräldralösa barn som fick möjlighet till skolgång genom fadderstöd. Idag arbetar Steven som lärare i kemi och biologi på samma skola där han själv gick en gång och hjälper i sin tur andra barn. Mirro är lärare i konst och teckning och Rachel undervisar i franska. “Mitt mål är att hjälpa andra föräldralösa barn som precis som jag har förlorat sina föräldrar i aids”, säger Rachel.
ABC:s skolor har också praktisk utbildning där barnen bl a odlar ris och cassava och de har anlagt fisk-odlingar. Detta sänker matkostnaderna på skolorna och genererar nya jobb och intäkter för samhället.
Fortsatt stöd
Du kan vara med och stödja arbetet genom individuell sponsring av ett eget fadderbarn, eller genom gruppsponsring (Agape) till hela gruppen barn.