Show translate page
Banner

Kambodja

Vi stödjer ett fyrtiotal barn och ungdomar i åldern 7-21 år på Global Networks barnhem i Kambodja. Flera har ett traumatiskt förflutet som gatubarn och prostituerade. Nu har de fått en ny start i livet, trygghet och möjlighet till utbildning.Samarbetspartner: Global Network, Compassion of Christ Church, ledare Sophal och Deborah Ung.Kambodja

Kambodja har under lång tid haft en stor politisk instabilitet och det har inneburit stora umbäranden för folket. Fattigdomen och nöden är stor och många barn lider i detta land.Stöd till f d gatubarn med traumatiskt förflutet

Arkens mission har arbetat i Kambodja, Pnom Penh sedan 1992 och sponsrar idag ett fyrtiotal barn och ungdomar i åldrarna 7-21 år samt inhemsk personal som arbetar med barnen. Barnhemmet ligger i nära anslutning till kyrkan, Compassion of Christ Church. Barnen som kommer till barncentret har ett traumatiskt förflutet som gatubarn och prostituerade. Genom understödet får dessa barn kärlek och trygghet, en kristen uppfostran och utbildning. Behoven är stora. Pengarna går till matinköp, mediciner, kläder och inköp av böcker och annat undervisningsmaterial. Barncentret har nio anställda varav tre arbetar i köket och sex arbetar med barnen. Vi stödjer driften av barnhemmet såsom vatten, elektricitet och löner till de anställda. Vid speciella högtider får barnen något extra som de behöver t ex kläder, skor eller klockor. 

 

God utveckling

Vi har följt barnens utveckling under många år och sett hur deras liv har förvandlats. Flera arbetar idag i församlingen bl a i lovsångstjänst och deras tro på Jesus är levande och stark. 

Aktuella behov och fortsatt stöd

Du kan stödja arbetet i Kambodja genom individuell sponsring av ett barn (vi har flera faddrar per barn).

För närvarande är vi i stort behov av många som vill sponsra hela gruppen på barncentret genom Agape-sponsring. Vi behöver få in ca 5000 SEK/månad för att kunna fortsätta ge barnen den skolutbildning de behöver.