Show translate page
Banner

Wisconsin

Arken stödjer missionären Kirsti Eastwood och arbetet bland indianerna i Wisconsin, Nordamerika. Hon bor i indianreservatet Lac Courte Oreilles och byggde tillsammans med sin man Spark ett "Arken-hus" 2004.

Samarbetspartner: Kirsti Eastwood, medlem i församlingen Arken, arbetar bland indianerna i reservatet Lac Courte Oreilles, Wisconsin.

Om Lac Courte Oreilles
I reservatet bor 3000 indianer i 32 mindre byar. Landområdet är 100 000 acres, mestadels skog och våtmarker. I området finns flera små församlingar, men det är svårt att samla folk eftersom avstånden är långa och det inte finns allmänna kommunikationsmedel.

Historik
Kirsti började sin missionsuppgift i LCO-reservatet 1994 tillsammans med organisationen Youth With a Mission (Ungdom Med Uppgift). Det var ett pionjärarbete. Under väldigt primitiva förhållanden startades en YWAM-bas i reservatet. Kirsti startade barnarbetet, som fortfarande pågår fast nu i större utsträckning. Hon arbetade också flera år som konst- och hantverkslärare på reservatets ungdomsgård.

Om arbetet
Kirsti bor i reservatet med sin man Spark och fortsätter verka bland barnen bl a som söndagsskollärare i församlingen Assembly of God. Kirsti betjänar också människor med förbön och själavård. Genom kontakterna med familjer möter hon mycket av deras problem som alkoholism, depressioner, spelberoende och trasiga familjerelationer och hon får ofta samtala och be med dem. Behovet av helande och befrielse är stort för de boende i indianreservatet.
Kirsti samlar regelbundet barn, ungdomar och vuxna till undervisning i Arken-huset. Flera är intresserade och hon önskar utöka arbetet och ha samlingar flera dagar i veckan och Arken-huset är basen för det fortsatta arbetet.
Under hösten 2008 och våren 2009 befann sig Spark och Kirsti Eastwood i församlingen Arken i Sverige för att studera på bibelskolan och arbeta i församlingen. Sommaren 2009 återvände de till Lac Courte Oreilles med ny iver och inspiration.
I februari 2010 anordnade Kirsti för första gången en helandedag tillsammans med pastorsparet i Assembly of God. Tolv personer deltog. De var mycket öppna för undervisningen. Alla fick personlig förbön och den helige Andes närvaro var stark. Under de senaste åren har Kirsti varit med och anordnat flera helandedagar där hon undervisat om frihet från förkastelse och fruktan. Behoven är stora och gensvaret har också varit mycket positivt.

Deltagare i helandedag i Wisconsin i april 2013

Team från Arken
Ett team från Arken besökte Wisconsin 2005. Teamet inbjöd till möten i två lokala församlingar och anordnade en helandedag. Två personer blev frälsta och många berättade om hur de fått ta emot ny styrka, kraft och glädje under helandedagen då de blev betjänade både med undervisning och personlig förbön.

Stöd arbetet
Du kan stödja Kirstis arbete och den fortsatta utvecklingen av Arkens helandetjänst på denna plats genom att ge en engångsgåva eller regelbundet genom att bli projektsponsor.