Show translate page
Banner


Rwanda

År 1998 byggdes ett barncenter, tre brunnar borrades och lek- och idrottsområde iordningställdes i Gitarama. Yrkesutbildning och rehabilitering för unga människor i 14-25 års åldern har getts på Rwanda Training Center. Många hade mycket traumatiska upplevelser bakom sig. Utbildningen har gett dem en ny start i livet och möjligheter till egen försörjning.

Samarbetspartner: Joint Aid Management (Jesus Alive Ministries) JAM, ledare Peter och Ann Pretorius.

Fakta om Rwanda
Rwanda är ett land ungefär lika stort som Skåne med en befolkning på 8 miljoner. Nio av tio rwandier är jordbrukare och odlar till största delen för självhushåll. De viktigaste exportgrödorna är te och kaffe. Landet har haft oroligheter och inbördeskrig de senaste decennierna. Folkmordet på 500 000 - 800 000 i april 1994 var kulmen på oroligheterna och ca 2 miljoner människor flydde till grannländerna.

Tidigare projekt
Arken har med hjälp av insamlade medel och Sida-bidrag hjälpt till att bygga och inreda ett barncenter i Gitarama 1998, Fred Nkunda Life Centre, med plats för 700 barn. Idag bor ca 200 barn på barncentret. Många barn har återförenats med överlevande släktingar. Ett brunnsprojekt har tidigare färdigtällts med tre brunnar som genom vattentankar säkerställer tillgången på friskt vatten i området. Dessutom har lek- och idrottsområden iordningställts åt barnen, samt jordbruksredskap för deras odlingar för självhushåll.
Yrkesutbildning: 
Barncentret byggdes med tanke att i ett senare skede delvis kunna byggas om för att användas till utbildning. Rwanda Training Centre användes för rehabilitering, yrkesutbildning och personlig utveckling. Målgruppen var unga människor av båda könen, 14 - 25 år. Cirka 160 elever tränades varje år. Utbildningen riktades också till funktionshindrade ungdomar. Utbildning gavs i datorkunskap, snickeri, jordbruk, sömnad, porslinstillverkning/krukmakeri, konst och skulptur, trädgårdsodling/ hushållsekonomi, engelska, kinya-rwandan, franska, matematik, sport, kristen moral och Rwandas kultur. Ungdomarna utvecklade sin yrkesskicklighet, sociala relationer och mognad. Yrkesskolan stärkte också indirekt enheten mellan de olika folkgrupperna i samhället då de utbildades tillsammans. Skolan godkändes av Rwandas utbildningsdepartement. 

En ny framtid
År 2007 kom de första rapporterna om ungdomar som avslutat sin utbildning, flyttat från barncentret och integrerats i samhället. Flera hade startat egna verksamheter och fått helt nya framtidsutsikter.
År 2010 gjordes utbildningen om till "Young Adults Reintegration Life Program" och idag innehåller den mycket lärlingsutbildning och praktik, där unga människor kan tränas i ett yrke ute på redan befintliga arbetsplatser. Syftet är att ännu tydligare arbeta för en återintegrering i samhället. Här kan du läsa om Nsabayezu, en av de elever som genomgått utbildningen.

Fortsatt stöd
Du kan sponsra ungdomarna genom att ge en engångsgåva till projektet och genom att bli gruppsponsor för alla dem som deltar i "Young Adult Integration Program" i Rwanda.