Show translate page
Banner

Eritrea


Arken har stött utbildning för föräldralösa barn i Eritrea, men på grund av den rådande situationen i landet har det varit svårt att arbeta aktivt med detta projekt under de senaste åren. Här följer ett utdrag ur ett brev från Arkens partner. Trossyskonen i Eritrea behöver våra förböner!Brevhälsingar

"För tre år sedan gav regeringen order om att vi måste sluta vår verksamhet och ett år senare var vi tvungna att stänga vårt kontor. All egendom togs om hand av myndigheterna. Många pastorer och medlemmar arresteras och fängslas. Många familjer har en svår livssituation och många flyr från landet. Kyrkor leds av lekmän och ungdomar som behöver stöd och träning. Vi är i stort behov av era förböner för att kunna sprida evangeliet. Stor del av den arbetsföra befolkningen har varit i militärtjänst de senaste tio åren och arbetslösheten är stor. Medelinkomsten är mindre än 1 US $ per dag.

Trots alla svårigheter gör Gud under! Överallt tar människor emot evangeliet. Under 2009 blev 191 personer frälsta och 145 döpta i församlingen. Vi tackar Gud för hans nåd. Vi kommer att fokusera på vårt andliga uppdrag och träning av nya ledare och vi är tacksamma om ni vill fortsätta be för oss!"