Show translate page
Banner

Nepal

Våren 2005 startade Arken ett pojkhem i Katmandu. Barnen kommer från mycket fattiga familjeförhållanden där en eller båda föräldrarna har dött. Genom sponsring får de mat, kläder, hälsovård, skoluniformer, skolböcker och undervisning.  

Arken har hjälpt dem att stata ett jordbruksprojekt med djurhållning och odlingar, som ger arbetstillfällen åt de äldre pojkarna och genererar vinst som bl a täcker en del av pojkarnas skolavgifter. I december 2015 lades grundstenen till ett nytt byggprojekt, Bethel Restoration Center som ska rädda flickor undan prostitution och trafficking. Tjugofem flickor bor redan i en lägenhet i väntan på att deras nya hem skall bli klart. 

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust, Coimbatore Indien, ledare David Prakasam

Fakta om Nepal

Nepal har drygt 27 miljoner invånare, varav 80 % får sitt livsuppehälle genom jordbruk. Nepal är beläget mellan Kina och Indien, höglänt och bergigt med tio av världens högsta bergstoppar däribland Mount Everest. Medellivslängden är 59 år, 45 % av befolkningen över 15 år kan läsa och skriva. Nepal är den enda officiellt hinduiska staten i världen, men landet har många olika folkgrupper och språk. Infrastrukturen (t ex vägnätet) är dåligt utvecklad och landet har en hög befolkningstillväxt.På grund av stridigheter mellan regeringen och lokala militanta grupper överges många byar och unga människor och barn tas till fånga av maoisterna för att tränas till terrorister. Därför är det säkrare för barnen att bo i städerna. Hälsovården för befolkningen på landsbygden är mycket bristfällig. Många lider av TBC och lepra. Regeringen gör sitt bästa för att möta behoven men fortfarande dör många i brist på sjukvård. Våren 2015 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning med stor förödelse som följd och många barn som miste hem, föräldrar och syskon blev extra utsatta för att hamna i kriminalitet eller trafficking. 

Arken startar pojkhem

Våren 2005 startade Arken detta projekt, ett pojkhem i Katmandu. Barnen kommer från mycket fattiga förhållanden där en eller båda föräldrarna har dött. En del barn kommer från landsbygden och har 2-3 dagars vandring och bussresa till Katmandu. Arbetet leds av Binod Kumar, tidigare elev vid Bible College i Coimbatore, som har startat en pionjärförsamling i Nepal. Just nu bor ett tjugotal pojkar på hemmet, den yngste är 8 år gammal. Stödet från Arken går till driften av barnhemmet - till mat, kläder, skoluniformer, skolavgifter och material, hälsovård och boende för pojkarna. Vi kommer att sponsra dem tills de gått ut "12th grade" i skolan, åldern kan variera mellan 16-18 år. Barnhemmet ger dem en trygg uppväxt, möjlighet att höra evangeliet, både genom undervisning och i praktisk handling, samt utvecklas socialt i en kärleksfull gemenskap.

Under 2011 gav Arken tillsammans med andra sponsorer bland annat Trosgnistans mission, en summa för att möjliggöra får vår samarbetspartner att köpa in en tomt och så småningom kunna bygga ett nytt barnhem. 

Det har länge varit problematiskt för dem med el-försörjningen eftersom det i storstaden Katmandu bara finns el vissa tider på dygnet. Då har de inte haft någon belysning inne och pojkarna har inte kunnat läsa sina läxor på kvällarna. 

Genom en gåva från Arken 2012 har de kunnat köpa en egen generator. Glädjen var stor och nu är det inga problem för dem att studera och göra sina hemläxor på kvällarna.

Nybyggnation av flickhem

I december 2015 lades grundstenen till det nya flickhem som Arken skall bygga tillsammans med Trosgnistans mission. Bethel Restoration Center skall rädda fattiga och utsatta flickor undan ett liv på gatan och ge dem skolutbildning och helt nya framtidsutsikter. För närvarande pågår insamling till bygget, behov ca 250 000 kronor.

Fortsatt stöd

Du kan stödja arbetet i Nepal genom att bli gruppfadder för pojkarna eller för flickorna. Du kan även ge en engångsgåva till jordbruksprojektet/djurfarmen för inköp av t ex bufflar.