Show translate page
Banner
Möte BelApDi Minsk 2012

Vitryssland

Under många år av samarbete har Arken gett stöd till familjer med funktionshindrade barn i Vitryssland - i huvudstaden Minsk och ute på landsbygden.

Samarbetspartner

Den nationella ideella NGO BelApDiMi (Belarussian association of assistance to Children and Young people with Disabilities), ledare Elena Titova.
Organisationen grundades av föräldrar, vanliga mammor och pappor som ville hjälpa sina speciella unika barn 

Historik

År 1993 sände Arken ut de första medarbetarna till Vitryssland och en av de första kontakterna som etablerades var med den nationella organisationen NGO BelApDiMi. Organisationen arbetar helt ideellt för att förbättra levnadsvillkoren för funktionshindrade barn, ungdomar och deras familjer. Under åren som gått har Arken gett stöd till hundratals familjer genom fadderbarnsprogrammet.

Nuvarande arbete

Genom fadderbarnsprogrammet ges stöd till barnens dagliga behov såsom blöjor, vitaminer, hjälpmedel och också träning, rehabilitering, lägerverksamhet och rekreation. Organisationen anordnar regelbundet fortbildningsträffar för anhöriga och ger stöd och handledning i praktiska frågor. På landsbygden är många familjers levnadsstandard låg, det är vanligt att man inte har tillgång till vare sig elektricitet, inomhustoaletter eller varmvatten.
Familjerna får endast ett litet stöd från staten. Det är vanligt att funktionshindrade barn växer upp med ensamstående mammor eller hos sina mor- eller farföräldrar. Flera dagcenter har startats för att erbjuda barnen träning och social gemenskap. Tack vare organisationens arbete är de funktionshindrade barnen inte längre osynliga utan har en aktiv roll i det vitryska samhället att förändra attityder och bryta ner fördomar.

Nytt samarbetsavtal

Under hösten 2012 tecknade Arken ett nytt samarbetsavtal med BelApDiMi. Det stärker det redan goda samarbetet ytterligare. Avtalet omfattar stöd till barnens fysiska, psykiska, sociala och andliga utveckling vilket innebär att vi i framtiden även kan erbjuda barnen att få del av helandetjänsten t ex genom flödesbön och genom att ge dem Linda Berglings barnböcker på deras eget språk.

Aktuella behov och fortsatt stöd

Du kan stödja de funktionshindrade barnen och deras familjer genom gruppsponsring med 175 kr eller en valfri summa per månad.
För närvarande planerar vi för ett sommarläger i Minsk 2013 dit barnen kan komma och få rekreation, träning, lek, förbön och gemenskap. Det kostar ca 500 kr/barn att delta. Vill du ge en gåva till sommarlägret är du välkommen att kontakta missionsavdelningen på tel 08 588 84020.
Vi har också sett ett stort behov av att utveckla stödet vad gäller lyft- och förflyttningshjälpmedel till barnen, framför allt de större och svårt rörelsehindrade barnen där mammorna annars har det tungt och slitsamt med den personliga omvårdnaden.

 Broschyr i Pdf-format