Show translate page
Banner

Cebu

På ön Cebu ges hjälp till barn i fyra olika slumområden/soptippar. Barnen kommer oftast från mycket fattiga familjer. Många är sjuka och undernärda och många har mist båda sina föräldrar. Genom stöd bl a till skolundervisning och hälsovård kan de få en ny framtid och ett hopp.

Samarbetspartner: International Gospel Centre SE Asia (huvudorganisation i Australien och lokal organisation i Cebu på Filippinerna).

Stöd till fattiga barn i slummen
Vi arbetar för att avhjälpa nöden bland barn i flera olika slumområden och soptippar på ön Cebu. Barnen kommer från mycket fattiga familjer eller har mist någon av sina föräldrar. I detta översvämningsdrabbade område är dricksvattnet förorenat, röken från soptipparna leder till andningsproblem och många barn är undernärda.
Broschyr på svenska och engelska (Pdf-format)

Beskrivning av områdena
Lapu Lapu är en soptipp där levnadsförhållandena är miserabla. Det är ett mycket fattigt område och det finns inte dricksvatten eller avlopp och röken från sopförbränningen ger andningsproblem. Den huvudsakliga källan till inkomst för familjer här är att leta på soptippen efter säljbara föremål. IGC SE Asia delar ut mat i området regelbundet.

Pier 4 ligger i hamnområdet i Cebu. Det förstördes helt av en brand i november 2005. Efter återuppbyggnadsarbetet har området fått en bättre standard med avlopp, dricksvatten och bostäder byggda av bättre material, men det är fortfarande trångt och mörkt. Många barn och familjer har blivit förvandlade av Guds kraft och i området finns ett center med bl a förskola och hälsovård, där den lokala församlingen samlas till gudstjänst varje vecka.

Inayawan är en soptipp med ca 2000 invånare. Här finns idag två vattenpumpar för tvätt och matlagning men inget dricksvatten eller avlopp. Samhället lider brist på basnödvändigheter. Ett landområde har köpts och ett Community Center har byggts. Här finns en förskola för barnen från slummen och äldre barn kan även få stödundervisning på eftermiddagarna, s k Academy of Excellence. På centret finns idag olika sysselsättningar bl a smyckestillverkning av återvunnet material och tryckning av T-shirts samt uppfödning av grisar. Familjer från området erbjuds arbetsmöjligheter och nya försörjningsvägar.
Hälsoklinik
En hälsoklinik har inretts och utrustats. Arken skänkte startsumman och ger kontinuerligt till utvecklingen av arbetet. Här får främst mammor och barn grundläggande hälsoundervisning och behandling av de vanligaste åkommorna som diaréer, uttorkning och behandling av brännskador och sår. Kliniken erbjuder även förlossnings- och mödravård. 
Invigning av kliniken 2008
Utveckling av kliniken (broschyr i Pdf-format)

Cebu Chinese Cemetary ges stöd till fattiga familjer som bor bland gravarna. I området finns mycket kriminalitet och drogmissbruk. Genom sponsring får barn från området möjlighet att gå i förskola och mat delas ut varje dag.

En barnmorska besöker regelbundet de olika slumområdena, undervisar om grundläggande hygien och gör hälsokontroller på barn och blivande mammor.

Ljus i mörkret
Beskrivningen av den omgivning barnen lever i kan verka mörk men det kristna inflytandet i områdena är mycket märkbart och sponsringsstödet ger barnen möjlighet till hälsovård och skolgång. Speciellt genom mödrarnas starka tro och aktiva medverkan i bibelstudiegrupper sprids evangeliet om Jesus som kan förvandla liv. Genom åren har vi sett att den största förändringen sker när barnen och familjerna får utbildning, lär sig läsa och skriva, kan flytta till ett eget hus, arbetar hårt för att leva ärligt och bli självförsörjande.
De center som byggs i områdena är som oaser av ljus mitt i mörkret. 

Sponsring av barn
Stödet ger barnen mat, kläder, medicinsk hjälp, förebyggande hälsovård och utbildning. Vi har hört många fantastiska vittnesbörd om hur barnen från soptipparna älskar att gå till skolan i de center som inretts i slummen. Den utbildning de fått här har sedan hjälpt dem i den statliga skolan och att studera vidare.

Fortsatt stöd
Du kan vara med och ge dem en ny framtid och ett hopp!
Du kan bli individuell sponsor för ett eget fadderbarn i något av slumområdena i Cebu eller sponsra en hel grupp barn genom s  k Agape-sponsring. 
Du kan också ge engångsgåvor till driften och utvecklingen av hälsokliniken.