Show translate page
Banner

Peten

Peten är en djungelstad i norra delen av Guatemala. På skolan Rancho de los Niños får ett hundratal barn utbildning. Området är mycket fattigt, många familjer bor trångt utan tillgång till rinnande vatten. Tack vare en skolbuss har fler och fler barn fått möjlighet att komma till skolan. Sponsringsstödet går till mat, skor, böcker, ryggsäckar, skolresor och utflykter m m.

Samarbetspartner: organisationen Hearts in Action, ledare Mario och Suzanne Babarzcy.

Levnadsförhållanden i Peten
San Andres är en djungelstad i norra Guatemala. Området är extremt fattigt. Husbehovsodling är den huvudakliga inkomstkällan ute i byarna. En genomsnittsfamilj tjänar ca 700 kr per månad och ofta är familjerna väldigt stora (ibland upp till 15 barn). På grund av detta tar unga flickor hand om hushållssysslor och skötsel av sina småsyskon och har små möjligheter till en formell utbildning. Pojkarna växer upp med en machete i handen och deras brist på yrkeskunskap begränsar till stor del deras möjligheter till arbete i framtiden. Erfarenhet har visat att redan en liten ekonomisk sporre för dessa jordbruksfamiljer är tillräckligt för dem att tillåta sina barn att studera. Transportmöjligheter är ännu ett hinder och de leriga vägarna i Peten är bland de värsta i världen. Det är långt mellan de avlägsna byarna och närmaste skola. Nu kan Pies erbjuda en buss och utan den skulle barnen behöva gå många timmar varje dag i hetta, ösregn och lera för att komma till skolan. Bokstavligt talat är bussen förutsättningen för skolgången och av yttersta vikt för dessa barn och familjer i byarna.

Presentation av projektet
Grundskolan "Rancho de los Niños" ligger i San Andres Peten. Skolan är belägen på den farm som Hearts in Action äger. Ett hundratal barn som bor i området har fått möjlighet till utbildning här. Sponsringsstödet går till drivmedel och reparationer av skolbussen, transporter för barnen, till inköp av skolförnödenheter, skor, ryggsäckar och mat till barnen. Några gånger under året anordnas skolresor och utflykter. Utvecklingen är god både vad gäller barnens kunskaper och deras sociala förmåga och mognad. En matsal har byggts och centret har utökas med en klinik för hälsovård.
Broschyr (svenska och engelska)

Pies (Educational Incentive Program) tillämpas på skolan i Peten. Det innebär undervisning i Bibeln, moral och värderingar, där evangeliet har kraft också att förvandla människors levnadsförhållanden.

Fortsatt stöd
Du kan vara med och sponsra detta skolprojekt genom stöd till hela gruppen barn genom Agape-sponsring. Du kan även ge regelbundna gåvor genom att bli projektsponsor, eller ge ett valfritt engångsbelopp till skolbussen. 
Du kan bli individuell sponsor av ett eget fadderbarn på skolan i Peten. (Vi har 2 sponsorer per barn).