Show translate page
Banner

Life Home Guatemala 2012
Guatemala city

LIFE Home är ett av flera familjehem i Guatemala City som hjälper gatubarn att komma bort från sin destruktiva miljö av kriminalitet och missbruk. På detta familjehem får barnen en nystart i livet, kärlek, gemenskap, en kristen uppfostran och rehabilitering.

Samarbetspartner: organisationen Mutual Faith Ministries, ledare Keith Hershey

Gatubarn i Guatemala
Det finns över 5000 gatubarn i Guatemala. De flesta lever i extrem fattigdom och tusentals är föräldralösa.

Presentation av projektet
Sedan maj år 2000 har Arken stött detta projekt i Guatemalas huvudstad Guatemala City. LIFE Home har byggts och flera planeras. Dessa LIFE Homes är till för gatubarn som behöver komma bort från sin destruktiva miljö av kriminalitet och missbruk och få ett familjehem där de kan få en kristen uppfostran och rehabilitering. Det dagliga arbetet innefattar gatuevangelisation och uppsökande verksamhet, förbön för sjuka, besök på barnsjukhus och i ungdomsfängelser. Många barn och ungdomar får höra evangeliet om Jesus och ta emot Guds kärlek. På familjehemmet som Arken sponsrar bor idag tjugotre barn, både pojkar och flickor. Den yngste pojken är knappt 1 år gammal och den äldste 18 år. När de möter Guds kärlek och omsorg startar en helandeprocess i deras inre. Flera av dem har lärt sig läsa och skriva vilket ger dem hopp för framtiden. De utvecklas andligt och socialt i gemenskapen på hemmet.

Förvandlade liv
Vi har fått flera fantastiska vittnesbörd om hur Gud gripit in och gjort under i deras liv. Tre barn som var HIV-positiva och i mycket dåligt fysiskt skick när de kom till hemmet, har genomgått flera tester och nu kan man inte längre se något HIV-virus i blodet.

Skolbarn Life Home GuatemalaStödet från Arken ger dem mat, husrum, kläder och utbildning och många sponsorers förböner är det som förvandlar deras liv. Under 2003 och 2004 byggdes en ny lekplats åt barnen på LIFE Home. Det var möjligt tack vare gåvor från barnen på Arkens förskola. 
På Life Home har man nyligen inrett ett nytt kök och ett musikrum. Dessutom har en avokadoodling med 485 träd anlagts. Den kommer att ge en liten skörd i år, och en riklig skörd nästa år. Då kan de börja exportera avokado och på så sätt få en inkomst till barncentret.

Fortsatt stöd
Du kan vara med och stödja arbetet bland dessa f d gatubarn genom Agape/grupp-sponsring till hela gruppen.