Show translate page
Banner

Nagpur är en stad i stark tillväxt och befolkningen ökar stadigt eftersom många människor flyttar in från kringliggande landsbygd. Barncentret - Graaf Sisters Children Centre i Hingna i utkanten av Nagpur - byggdes 1999 och invigdes år 2000, och har varit ett hem för barn från fattiga familjer i slummen.

Samarbetspartner: Mission for the Interior, Hyderabad, ledare Benjamin och Magdalene Komanapalli.

HISTORIKHär kan du följa utvecklingen av arbetet i Nagpur år för år:
Planering och bygge av barncenter 1999
Bygge av skola 2000 - 2001
Insamlingsgala vid LillsjönInvigning av barncentret 2000
Besök på barncentret 2003
Besök på barncentret 2005
Besök på barncentret 2006
Regent English Medium School 2006
Besök på barncentret 2009
Kindergarden och Regent School 2009
Reserapport med bilder 2009
Barncenter
Graaf Sisters Children Centre har haft plats för ett fyrtiotal fattiga barn från slummen. Centret består av en huvudbyggnad med sovsalar och lekutrymmen samt byggnader för toaletter, badrum och kök. Genom sponsringsprogram har barnen fått kläder, medicin, tandvård, mat och skolutbildning.  

Regent English Medium School

Cirka 50 meter från barncentret ligger Regent English Medium School. Skolan har Arken byggt bl a med stöd från Sida. Skolan undervisar idag 600 elever, efterfrågan på platser är stor och ytterligare 200 elever har ansökt till skolan. Vi vill ge många flera barn från slummen möjlighet till en bra utbildning. 

Omorganisation

Barncentret har under 2011 genomgått en omorganisation och omregistrering. Lagstiftningen i området har förändrats och numera får flickor och pojkar inte bo på samma hem. På grund av detta har barnen som bott på Graaf Sisters Children Centre flyttat till släktingar eller bor numera på andra barncenter.

Ny inriktning på projektet 2012

Under ett besök i Nagpur våren 2012 planerade Arken och samarbetspartner MFI för en ny organisation av arbetet i Nagpur. Det nya arbetet riktar sig främst till barn i slummen och ger dem möjlighet till skolutbildning, mat och aktiviteter på dagtid. För närvarande ger vi stöd till trettiofyra barn varje månad. På sikt vill vi även förbättra levnadsstandarden för familjerna som bor i slumområdet alldeles utanför skolans område. Dessa barnfamiljer bor i små enrums-hyddor med plasttak. De har varken kök eller toalett. Genom sponsringsstödet får barnen gå i skolan, de får kläder, böcker och mat.
Barn från slummen Nagpur 2013

Fortsatt stöd
Du kan sponsra detta arbete genom Grupp-sponsring med 175 kr eller en valfri summa per månad.
Gåvor sätts in på Arkens Plusgiro 633 02 70 - 7.

Linda i Nagpur med barn i slumområde