Show translate page
Banner

 
Kovaipudur

Redan 1990 var Arken med och byggde Bethel Children Home i Kovaipudur i Syd Indien. Hemmet har utvecklats väl och många av barnen som vuxit upp där har idag ansvarsfulla arbeten i samhället och i olika församlingar. År 2004 byggdes en övervåning och våren 2007 startades ytterligare en tillbyggnad med bl a toaletter och aktivitetsrum. 

Samarbetspartner: Bethel Fellowship Trust i Coimbatore Indien, pastor David Prakasam

Bethel Children Home i Kovaipudur
År 1990 byggde Arken detta barnhem. Det har utvecklats, fler och fler barn har kommit och de har haft det mycket trångt. Därför beslutade vi att bygga en andra våning på barnhemmet och detta arbete slutfördes under hösten 2004. 

Arken besökte pojkhemmet
Ett team från Arken besökte tillsammans med pastor Linda Bergling hemmet 2005 då en stor invigningsfest hölls för barnen. Övervåningen är ljus och fin och pojkarna har fått sovsalar, toaletter/hygienutrymmen och en stor terass. En volontär från Arken arbetade bland pojkarna i Kovaipudur under några veckor våren 2006. Våren 2007 sände Arken 90.000 kr för ytterligare en tillbyggnad och renovering av pojkhemmet. Missionsteam från Arken besökte pojkarna igen våren 2011.

Byggprojekt 2009
Ett trasigt taggtrådsstängsel hade omgärdat hemmet. Det gav varken skydd mot ormar, andra djur eller damm och pojkarna hade länge bett om en lösning. Arken skickade ut 20.000 kr och en ny och fin mur byggdes omgående. Den ger idag ett gott skydd för pojkhemmet. 

Kovaipudur 2011

Fortsatt stöd
Vi stödjer hela gruppen pojkar genom Agape/gruppsponsring som bl a går till möbler, inredning, födelsedagsfester och annat som barnen behöver.